پارس کلاب
loading
reza
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 1
Sarhangi
reza reza 6 روز

برسانید به خاک قدم یار مرا
که رسانید به جان این دل بیمار مرا

وقت نازک تر ازان موی میان گردیده است
می کنی رحمی اگر بر دل افگار مرا

زخمی غیرت خارم، ز چمن بیزارم
می گزد خنده گل بیشتر از خارمرا

عقده در کار من از غنچه دهان دگرست
ناخن گل نگشاید گره از کار مرا

شکوه از کوتهی بخت، گل بی دردی است
می رسد نیش ز خار سر دیوار مرا

گوهر قدر خود و قیمت من می شکنی
مبر ای چرخ فرومایه به بازار مرا

آنقدر صائب از اوضاع جهان دلگیرم
که غم از دل نبرد خنده دلدار مرا


reza reza 6 روز

زندگی زیبا

reza reza 6 روز

سلام خدمت همه

reza reza 6 روز

سلام