پارس کلاب
loading
raminrain
مشخصات
بیشتر
raminrain raminrain 12 ماه

بیر گوش اولدوم اوشدوم گویه وطنیم آذربایجان ..گورمدیم سنینکیمی وفالی توپراخ وطنیم آذربایجان

raminrain raminrain 12 ماه

رنگی سولموش خزلم یل*** تاپشیرما منی
گوزیاشمدان توره نن سیل*** تاپشیر ما منی
آندولا عشقیمه بیر گون دوزه بیلمم سن سیز
آیلارا هفته *** ایل*** تاپشرما منی