چهار سال پیش کلی اینجا دوست جدید پیدا کرده بودم، الان هیچکدومشون نیستن
رمز اکانت قدیمیم یادم رفته نتونستم با اکانت خودم‌ بیام، مجبور شدم‌ یکی جدید بسازم

چرا انقد گذشت زمان بی رحمه؟