پارس کلاب
loading

محفل شعر وادب

ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت !... ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ میکنم ! ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ...
هر پستی دوست داشتی بزار اما وقتی از خودت چیزی بگی اسمتو تو پرانتز بنویس بزار زیر نوشتت باشه
حالا اگه خواستی شعری ازکسی بنویسی تو پرانتز میتونی اسم شاعرو زیر شعر بنویسی
پیوستن به گروه
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 101 کاربر
تعداد پست ها 15899 پست
شناسه گروه 192
فید آر اس اس
برچسب های محبوب
yagmur محفل شعر وادب 4 روز

تقدیم به دختران گل پارس کلاب

yagmur محفل شعر وادب 4 روز

...

yagmur محفل شعر وادب 4 روز

دلتنگــــم . . .

امـــــا . . .

دستــــم بـــه بلنـــدای بـــودنــــت . . .

نمـــی رســـــد . . .

yagmur محفل شعر وادب 4 روز

بــی تفــاوت از کنـــارِ مــن"گــذشـــت " . . .

چـــه کســـی گفتـــه . . .

کـــه چـــون"میگـــذرد" . . .

نیســـــت غمـــــی ؟!

yagmur محفل شعر وادب 4 روز

می‌ گفت آدم‌ها
گنجشک‌های حیاط پشتی‌ خانه تان نیستند
که برایشان دانه بپاشی
به هر روز آمدنت عادتشان بدهی‌
گاه و بیگاه روی پله‌ها بنشینی
برایشان درد دل کنی‌
یا چشم‌هایت را ببندی
و در خلسه ی مالیخولیایی خودت
به جیک جیکشان گوش کنی‌
و بعد یک روز حوصله‌ ‌ات سر برود
خسته از شلوغی
خسته از بودنشان
راهت را بکشی بروی
آدم‌ها حتی مثل گنجشک‌ها
نیاز به کیش کیش ندارند
می‌‌روند اما با دلی‌ شکسته .

jalal محفل شعر وادب 7 روز

آرزو میکنم....
دراین صبح زیبا
نسیم مهر و محبت
زلف خاطرتان را بیاراید..
تپش عشق
حیات رادر وجودتان گل افشانی کند
و شور زندگی درجانتان متلاطم گردد...

امروزتون شاد و پر امید
سلام صبحتان زیبا

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

از ""رفاقت"" میگویند ولی رفیق نیستند...
ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ...
ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ...
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ...
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ...
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ...
ﺳﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ...
ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ.....چه بی محبا بر سرت خراب میشوند

این نامردی های روزگار

بیشتر...

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

..

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

..

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

..

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

..

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

..

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

بوسه‌هایی که

باید بر پیشانیِ تـــو می‌نشستند

نیستی و این بوسه‌ها

تبدیل می‌شوند به کلمه و شعر

مقصدشان کفن ِ سفید کاغذ

و گور دسته‌جمعی دفتر می‌شود!

yagmur محفل شعر وادب 7 روز

...

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

..