تبلیغات
پارس کلاب
با کلیک روی تبلیغات از ما حمایت کنید...
loading

محفل شعر وادب

ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت !... ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ میکنم ! ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ...
هر پستی دوست داشتی بزار اما وقتی از خودت چیزی بگی اسمتو تو پرانتز بنویس بزار زیر نوشتت باشه
حالا اگه خواستی شعری ازکسی بنویسی تو پرانتز میتونی اسم شاعرو زیر شعر بنویسی
پیوستن به گروه
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 92 کاربر
تعداد پست ها 15413 پست
شناسه گروه 192
فید آر اس اس
yagmur محفل شعر وادب 6 روز

...

yagmur محفل شعر وادب 6 روز

نمیدانم


شاید


مرگ من اول دلتنگیهای تو باشد


دلم نمی آید دلت تنگ شود .دلتنگی بد


است بد .دلم نمی آید قلبت به درد آید


اما کاش این همه دوستت نداشتم .تا


راحت میمردم و خلاص میشدم از تحمل


این درد طاقت فرسای کمر شکن


کاش این همه دوستت نداشتم.

yagmur محفل شعر وادب 6 روز

یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی

یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ

غرورتــــــــــ

اعتمادتــــــــــ

همین یکــــــــــ بار کافیســـت

تا یکــــــــــ عمـــر

از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...! همین یکــــــــــ بار کافیســـت

تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ... .

yagmur محفل شعر وادب 6 روز

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺍﺳﺖ :ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ " ﮔﻨﺞ " ، " ﺟﻨﮓ" ﻣﯿﺸﻮﺩ ! "ﺩﺭﻣﺎﻥ" ، "ﻧﺎﻣﺮﺩ" ﻭ "ﻗﻬﻘﻬﻪ" ، "ﻫﻖ ﻫﻖ!" ﺍﻣﺎ "ﺩﺯﺩ" ﻫﻤﺎﻥ "ﺩﺯﺩ" ﻭ "ﺩﺭﺩ" ﻫﻤﺎﻥ "ﺩﺭﺩ"
ﻭ "ﮔﺮﮒ " ﻫﻤﺎﻥ "ﮔﺮﮒ......! " .. ﺁﺭﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ،
ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ "ﻣﻦ" ، "ﻧﻢ" ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،
"ﯾﺎﺭ" ، "ﺭﺍﯼ" ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،
"ﺭﺍﻩ" ﮔﻮﯾﯽ "ﻫﺎﺭ" ﺷﺪﻩ
ﻭ "ﺭﻭﺯ" ﺑﻪ "ﺯﻭﺭ" ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ...
"ﺁﺷﻨﺎ" ﺭﺍ ﺟﺰ ﺩﺭ "ﺍﻧﺸﺎ" ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﻭ ﭼﻪ... "ﺳﺮﺩ" ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ "ﺩﺭﺱ" ﺯﻧﺪگی !!!
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ "ﻣﺮﮒ" ﺑﺮﺍﯾﻢ "ﮔﺮﻡ" ﻣﯿﺸﻮﺩ ...
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ "ﺩﺭﺩ" ﻫﻤﺎﻥ "ﺩﺭﺩ" ﺍﺳﺖ...

بیشتر...

آزاد محفل شعر وادب 8 روز

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍ ...
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ !
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺵ ، ﮐﻪ ﭘﮋﻣﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ،
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯﻡ،
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ،
ﻟﯿﮏ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯾﻬﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ .

آزاد محفل شعر وادب 9 روز

ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃـﺮﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﮔﺮﻩ ﯼ ﮐﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﻧﮓ ﻭ ﺩﮔﺮ ﻭﺻﻠﻪ ﯼ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﺗﻮ ﺷﺪﯼ ﻣﻨﮑـﺮ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺎﻝ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﯿﻞ ﺧﻮﺵ ﺧﺎﻃﺮﻡ ﻫﺎﺷﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﺍﺯﻫﻤﺎﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺪ ﻋﻄﺮ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺯ ﺗﻨﻢ
ﻣـُـﺮﺩﻡ ﻭ ﺑـﺮ ﺑﺪﻧﻢ ﯾﮑـﺴـﺮﻩ ﮐﺎﻓــﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﻟﺐ ﻣﻦ ﻧﻮﺵ ﺩﮔﺮ ﺟﺰ ﻟﺐ ﺗﻮ ﻧﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩ
ﺑﻮﺳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺧﻤﺮﻩ ﯼ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯِ ﭘُﺮِ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻭ ﺭﯾﺎ
ﺩﻝ ﺑﺮﯾﺪﻡ ﺯ ﺳﺤﺮ ﺑﺮ ﺷﺐ ﺑﯽ ﻧﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﺭﮒ ﺧﺸﮑﯿﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺗﯿﺰﯼ ﺗﯿﻐﯽ ﻧﺒﺮﯾﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﯿﻎ ﺗـﺒـﺮ ﺗﯿﺰﯼ ﺳﺎﻃــﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﺗﻮ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮔﺮﻡ ﺩﮔﺮ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﻣﻦ
ﺗﻦ ﺳﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻦ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ﯼ ﮔـﻮﺭ ﺯﺩﻡ
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺒﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎ
ﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﭼﺸﻤﮑﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻡ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺭ ﮐﺮﯾﻤﯽ
بیشتر...

آزاد محفل شعر وادب 9 روز

ﻫﺮ ﺁﻧﮑﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻧﺘﺮﺳﺪ
ﯾﻘﯿــــﻦ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧـــﺪﺍﻥ ﻧﺘﺮﺳـــﺪ
دل ﻋـــﺎﺷـــــﻖ ﺑــﻮﺩ ﮔــــﺮﮒ ﮔﺮﺳـــﻨـﻪ
ﮐﻪ ﮔﺮﮒ ﺍﺯ ﻫﯽ ﻫﯽ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻧﺘﺮﺳﺪ

yagmur محفل شعر وادب 10 روز


‌ با عشق،
سیب هم
طعم دیگری ست...

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

...

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

چـہ شیرین است خندہ هایت ،
بخند تا بیشتر عاشــقت شــوم ..

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

‌ وقتی حضورت می شود کمرنگ
حالم به غیر از این سه حالت نیست:
دلتنگ
یا دلتنگ
یا دلتنگ

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

زن دوست داشتن _نصفه و نیمه نمی فهمد
یک زن را
یا باید پرستید
یا به حال خود رها کرد...
خاکستری...فرسوده اش می کند
افسرده اش می کند....
بیشتر از نبودنت...
بیشتر از سیاه مطلق....

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

عشق ❤️...

اجازه نمیخواهد ،

همین ڪه بیاید ...

گل مے ڪند ...

پیراهنم...

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

@.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─.....آنقَدَر مينويسم...
كه هرجاي دنيا لانه كرده باشي،
از هر برنامه اي مرا حذف كرده باشي،
نزدِ هر كسي بَدَم را گفته باشي،
دست نوشته هايم از چپ و راست روي سرت آوار شوند...
من تاوانِ تمامِ با تو بودن ها را تا آخرِ عمر مي دهم...
حالا تو هي نباش...

yagmur محفل شعر وادب 10 روز

حرﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺰﻥ
ﮐﻪﺑﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﮐﻠﻤﺎﺗﺖ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ؛
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ...
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﺑﺖ ﮐﻨﺪ ...
ﺁﺭﺍﻡ ...ﺁﺭﺍﻡ ....
ﺑﻌﺪ ﭼﮑﻪ ﭼﮑﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﻟﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪﻭ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ،
ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﺴﺮﺍﻧﺪ ﻻﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ... ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ...
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭمی تواند ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺁن همه ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﺎﻧﺖ ...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ!

@majid