سلام
این گروه واسه پیشنهاد و اینجور چیزا هم هست؟!!!

یه پیشنهاد دارم:
اینکه این نوار وظیفه(نمیدونم چی بهش میگن)

همزمان با بالا و پایین کردن صفحه اینم باهاش حرکت کنه!

فقط پیشنهاد بود

با تشکر