تبلیغات
پارس کلاب
loading

شیفته پـرواز

مـا بــه زمـــین مــانـــدیم و شــد .جـــانب بالا دل مــــا
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 290 کاربر
تعداد پست ها 148747 پست
شناسه گروه 200
فید آر اس اس
برچسب های محبوب
fateme شیفته پـرواز 1 روز

????????

دلم پیش تمام کودکانیست که دیشب با بوسه های پدر به خواب رفتند،
اما امشب جای بوسه های پدر روی صورتشان خالیست...

برای آتش نشانان قهرمان دعا کنیم ????

yagmur شیفته پـرواز 7 روز

هیچوقت به کسی که بهت
اعتماد میکنه دروغ نگو
و هیچوقت به کسی که
دروغ میگه اعتماد نکن....

yagmur شیفته پـرواز 18 روز

عزیزم........
تکرار اسم تو این روزها
حادثه ی تکراری زندگی من است
هیچ دیوانه ای از این همه تکرار
به اندازه ی من ، لذت نخواهد برد

yagmur شیفته پـرواز 1 ماه

fateme شیفته پـرواز 1 ماه

آسمان ! زیبایی باران به نم نم بودن است
ارزش بسیار مروارید در کم بودن است

ابر وقتی دل برید از آسمان مه می شود
این میان چیزی که معلوم است مبهم بودن است

سرنوشت قطره ها با هم تفاوت می کند
راه یابی در دل گل ، حسن شبنم بودن است

خارها دور از هم و گلبرگ ها دور هم اند
آن چه گل را قیمتی کرده ست با هم بودن است

میزبان عشق بودن آن قدر هم سخت نیست
تنگدستی های دل از فرط بی غم بودن است

yagmur شیفته پـرواز 1 ماه

ﻫﯿــﭻ ﮔﺎﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸـــﻮﯾﺪ ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳـــﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺣﺴـــــﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾــــﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺑﺨﺼــﻮﺹ ... ﻭﻗﺘﯽ ﮐـــــــﻨﺎﺭﺵ ﻫﺴﺘﯿــﺪ ...

fateme شیفته پـرواز 2 ماه

????آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...

⚜ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن...

✳️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
خودت را با کسی مقایسه نکن...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی
کمک کن ؛ تو توانایی !
شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند...

❎آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی
با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .

♻️ آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش .
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
بیشتر...

fateme شیفته پـرواز 2 ماه

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮﺵ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ،
ﺩﺷﻤﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ؛
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ،
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ...
ﺍﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ،
ﺭﻭﺍﺑﻂﻣﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ!
خوشبختی مدیون دانستن چگونه دوست داشتن دیگران است!

fateme شیفته پـرواز 2 ماه

????زنان زود پیر میشوند

????چون از ڪودڪی مادرند

????اول مادر عروسڪهایشان

????و بعد مادر عزیزانشان

????و بعد مادر فرزندانشان

????و بعد مادر پدر و مادرشان...

fateme شیفته پـرواز 3 ماه

لقمان به پسرش نصحیت کرد:
دو چیز را فراموش نکن
یاد خدا
یاد مرگ
دو چیز را فراموش کن

بدی دیگران در حق تو
خوبی تو در حق دیگران

yagmur شیفته پـرواز 3 ماه

...

yagmur شیفته پـرواز 3 ماه

هر موجودی


یك سرود الهی است


بی همتا

منحصر به فرد

تكرار نشدنی و غیر قابل مقایسه

yagmur شیفته پـرواز 4 ماه

با تمام دنیا قهرم .......!!

اما اگر تو صدایم کنی.......؛ ""برمیگردم "" .

وبا همان حماقت و سادگی ام می گویم........"" جانم "" .

من اینم ....... .

راحت دل می بندم ...... .
دیر فراموش می کنم ...... .

زود می شکنم...... .

به اشتباه وابسته میشوم.....!! . "ساده ام " می سوزم به پای سادگی ام........!! . "صبورم " صبر می کنم ........!! .

اما اگر دل بکنم ....... برای همیشه رفته ام !!...

yagmur شیفته پـرواز 4 ماه

خوبه یاد بگیریم که؛ دخالت در زندگی دیگران، کنجکاوی نیست،
فضولیه عزیز من...

تندگویی و قضاوت در مورد دیگران، انتقاد نیست، اسمش توهینه عزیز من...

هر کار یا حرفی که در آخرش بگی شوخی کردم، شوخی نیست جانم،
حمله به شخصیت اون فرده عزیز من...

بازی کردن با احساسات مردم زرنگی نیست، هرزگیه...عزیز من

خراب کردن یه نفر تو یه جمع، جوک نیست، اسمش بی احترامیه...عزیز من

yagmur شیفته پـرواز 4 ماه

صبر پرید از دلم

عقل گریخت ازسرم!!!

تا به کجا کشد مرا

مستی بی امان تو؟