تبلیغات
پارس کلاب
با کلیک روی تبلیغات از ما حمایت کنید...
loading

آیامیدانید؟

مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 30 کاربر
تعداد پست ها 18 پست
شناسه گروه 79
فید آر اس اس
رضا نعمتی آیامیدانید؟ 5 سال

دانستنی های جدید اسفند ماه

رضا نعمتی آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید جدید و جالب دی ۹۰

javad آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید : در فلاند 6 هزار دریاچه وجود دارد !
بدین علت فلاند نامگذارى شده است ، فلاند یعنی سرزمین دریاچه و باطلاقها

رضا نعمتی آیامیدانید؟ 5 سال

آیا می دانید …! جدید مهر ۹۰

javad آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید : گرمترین نقطه بدن جگر است که 39/5 درجه حرارت دارد.{-63-}
سردترین نقطه بدن کف پا است که 3 درجه حرارت دارد !!![Cold]

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: نعناع ***که و تنگی نفس را شفا میدهد ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: فقط قورباغه های نر قور قور می کنند ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: ۲۰ درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد ؟

حامد آیامیدانید؟ 5 سال

آیا میدانید: خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد ؟