logo پارس کلاب
loading

آیامیدانید؟

مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 32 کاربر
تعداد پست ها 18 پست
شناسه گروه 79
فید آر اس اس
رضا نعمتی آیامیدانید؟ 7 سال

دانستنی های جدید اسفند ماه

loading...
mi@d آیامیدانید؟ 7 سال

-tavaj آیا میدانید...؟عمرا اگه بدونید پس بیخیال شید نمیگم

رضا نعمتی آیامیدانید؟ 7 سال

آیا میدانید جدید و جالب دی ۹۰

loading...
javad آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید : در فلاند 6 هزار دریاچه وجود دارد !
بدین علت فلاند نامگذارى شده است ، فلاند یعنی سرزمین دریاچه و باطلاقها

رضا نعمتی آیامیدانید؟ 8 سال

آیا می دانید …! جدید مهر ۹۰

loading...
javad آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید : گرمترین نقطه بدن جگر است که 39/5 درجه حرارت دارد.{-63-}
سردترین نقطه بدن کف پا است که 3 درجه حرارت دارد !!![Cold]

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: نعناع ***که و تنگی نفس را شفا میدهد ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: فقط قورباغه های نر قور قور می کنند ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: ۲۰ درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد ؟

حامد آیامیدانید؟ 8 سال

آیا میدانید: خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد ؟