پارس کلاب
loading

پیوند دوستی

معنی دوست:{د = دور از هم}،{و = واسه هم}،{س = سایه هم}،{ت = تا عمر داریم کنار هم}...
آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛
دوست بدار !

کاری که خدا با تو می کند ...
پیوستن به گروه
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 321 کاربر
تعداد پست ها 21760 پست
شناسه گروه 222
فید آر اس اس
vahid پیوند دوستی 3 ساعت

غروب های درست مثل چای سردشده است....
ازدهن افتاده وتلخ...
اول صبحش گرم است ودلچسب...
غروب که میشود,
ساعت,
کندمیشود
دل پرمیشود
درون سرهایمان ترافیک میشود...
جمعه هابایدهمیشه,
"صبح"بماند...
غروب هایش ,آدم را
زنده به گورمیکند...

پارس کلاب

vahid پیوند دوستی 3 ساعت

شناسنامه ی قرآن

دیدگاه

سکوت شب پیوند دوستی 7 ساعت

چه دنیای ساکتی

دیگر صدای تپش قلب ها غوغا نمی کند

به گمانم همه شکسته اند …

سکوت شب پیوند دوستی 8 ساعت

حرف مردم مانند موج دریاست
اگر درمقابلش بایستی
خسته ات میکند!!!
و اگر با آن همراهی کنی
غرقت میکند!!

سکوت شب پیوند دوستی 8 ساعت

.

سکوت شب پیوند دوستی 9 ساعت

ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﯽ ...
ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺯﺩ ...
ﻭ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺏﺗﺮ ﯾﺎﺩﺵ
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺮﺕ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ...
ﻭ ﺗﻮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﮎ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ

ﭼﺮﺍ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ :
ﺩﻧﯿﺎ ، ﺩﺍر ِﻣﮑﺎﻓﺎﺕ ﺍﺳﺖ !

سکوت شب پیوند دوستی 11 ساعت

.

سکوت شب پیوند دوستی 13 ساعت

سه فرمان بزرگ کوروش بزرگ.....

محبت به همه
اعتماد به چند نفر
خیانت به هیچ کس

vahid پیوند دوستی 14 ساعت

پارس کلاب

سکوت شب پیوند دوستی 23 ساعت

نبض عاشقانه هایم را بگیر....!
ببین
چقدر
تو
تو
تو
میزند....!

سکوت شب پیوند دوستی 23 ساعت

قانون آدم هاست !
تا زمانے که هستے
آسوده اند از بودنت...

گاهــے
تنهایت میگذارند
گاهـــے
آزارت میدهند ...

و گاهــــے
گمان میکنند قرار است
این بودن ها همیشگے باشد
امـــا …..

زمانے برایشان عزیز میشوے
که دیگر نیستــے....

سکوت شب پیوند دوستی 23 ساعت

این روزها
دوستت دارم
دیگر قلب ڪسے را

بہ تپش وا نمےدارد
و گونہ ے ڪسے را سرخ نمےڪند

مشڪل از دوست داشتن نیست
مشڪل از تڪرارهاست

سکوت شب پیوند دوستی 1 روز

عجب دنیایستــــــــــ

بی وفا باشی شڪایت میڪنند

با وفا باشے خیانت میڪنند

مهربان باشےرهایت میڪنند

سکوت شب پیوند دوستی 1 روز

هرگز
برای کسی که آزارتان داده
اشک نریزید

فقط لبخند بزنید و بگویید
ممنون از اینکه
فرصت یافتن انسان بهتری را به
من دادی...

آنچه خداوند می دهد پایانی ندارد ...
و آنچه آدمی می دهد دوامی ندارد ...
زندگیتان پر از داده های خداوند مهربان

سکوت شب پیوند دوستی 1 روز

گستاخىِ خيالم را ببخش
كه حتى لحظه اے
يادت را رها نمى كند ...