تبلیغات
پارس کلاب
loading

دِلـنَـوـآـزـآنــ

قَـلـبَـم لَـج کــرده استـ ،،، مـی گـویـد یـآ بـآ او یـآ مَـن مـی ایـسـتَـم تــو تنهـــآ بُـرو...!
چـآیـَتـ رـآ تَـلـخ نَـنـوش!!
یِـکـبـآر صِدـآیَـم کُـن؛

تَـمـآمِ قَـنـدهآیِ دِلَـم رـآ بَـرـآیَـتـ آبــ مـیـکُـنَـم...
پیوستن به گروه
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 643 کاربر
تعداد پست ها 157390 پست
شناسه گروه 119
فید آر اس اس
SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 3 ساعت

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 ساعت

..

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 16 ساعت

...

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 23 ساعت

دل ما اگر که بشکست به فدای چشم مستت
سر خم می سلامت بشکست اگر سبویی

SE BE دِلـنَـوـآـزـآنــ 23 ساعت

..

پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 روز

نـیـسـتـی "حــــآلِـ" مـــن خــــرـآبــه
نـیـسـتـی "چِـشـمــآم" خـیـســه اَشـکــ
دَستــــآم تــــوـیِ "دستِتــ" نـیـسـتــ
... ـو
دِلَــــم "نـــــآجــــور" شِـکَـسـتــ ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 3 روز

1396/03/01
شِـش ســـآلــه شُــد غُـــوغــآـیِ سُـکـوتـ ...
شِـش ســـآلــه شُـدم سـیــآه پــوشـه "خــآطــرـآتـ" ...
شِـش ســـآلــه بـــآ اَشکـ ـو بُـغـض ـو دِلـی "بــی قــرـآر" ...
شِـش ســـآلــه بـــآهــآمــه تَـلـخـیــه ـروزـآـیِ "مَــرگـ بــآر" ...
شِـش ســـآلــه دِلَــم پُــره از حــرفـآـیِ "پُـر تِـکـرـآر" ...
شِـش ســـآلــه هَـمـدمـم شُــده دَفـتـرم ـو "خــودکــآر" ...
شِـش ســـآلــه شُـدم نِــویسـنـده ـیِ "بـیـمـــآر" ...
شِـش ســـآلــه دِلَـــم دَرد ـو چـشمـــآنـم "خُـمــآر" ...
شِـش ســـآلــه دـآرم مـیـگـم دُرُستـ مـیـشــه "بـیـخـیـآل" ...
شِـش ســـآلــه هـنـوز هـمـونـم بــه " نــآچــآر" ...
.
.
.
شِـش ســـآلــه "شُـدنـم مُـبـآرکـ"

بیشتر...

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 3 روز

ایـنـروزهــــــآ ؛
"دِلَـــم" سَــــرد ـو کمـــــی بـآرـآنـیـسـتــ ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
fateme دِلـنَـوـآـزـآنــ 9 روز

خانواده های گرم و دوست داشتنی روزتان مبارک

پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 10 روز

حـــآلـِ دِلَـم خوبــ استــ
آـرـآم ...
گـــوشه اـي نشستــه ـو رويـــآهــآيـش ـرـآ بـــه خـــآكـ مـيسپـــآرد ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 10 روز

عَـجَـبــ "ســــرد" استـ اشـکـهـــآـیِ دـآغ دیــده ـیِ مـــن ...!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 10 روز

انـگــــآر قُـرص هــــآیم آلـزـآیـمـر گــرفتــه انـد ؛
یــــآدشـــآن ـرفتـــــه خــــوـآبــ آورنـــد ،
نــــه یـــآدآور ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 11 روز

Flag Group remains high
We're still
Delnavazan Group:
بـرتـرینـ گـروهـ دـر پـآرس کِـلـآبـ
پارس کلاب

Details:
چـآیـَتـ رـآ تـلـخ نـخـور...
یـکـبـآر صدـآیـم کـن؛
تـمـآم قـنـدهآی دلـم رـآ بـرـآیـَتـ ـآبـ مـیـکـنـم...
The new slogan of the group:
قلبم لج کرده ـاست،،،می گوید یآ بآ ـاو یآ من می ـایستم تو تنهآ برو...!
New music Group:
دانلود موزیک

General Manager and observer group:
@پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘
Management team:
@پآكـ بآز..
@jalal
@sahar
@fateme
@SE BE

http://parsclub.net/pages/delnavazan
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 11 روز

چـــه نیــــآزـی بــــه کتـــآبـ تـعـبـیـر خـــوـآبـ ؟
مــــآ
یــــآ تَـــرس هــآیـمــآن ـرـآ خـــوـآبـ مـی بـیـنـیـم
یــــآ نـــدـآشتــــه هــایـمــآن ـرـآ ....!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 11 روز

دِلـتـنـگــی مَـرَضِ عـجـیـبـی استــ ؛

آدم ـرـآ آـرـآم آـرـآم نـــآآـرـآم میکند ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73