logo پارس کلاب
loading

bak3 bahal

همیشه شاد باش... شاد مردن بهتر از غمگین زندگی کردنه!
هرچی دوس دارین پست بذارین ولی غمگین نه ...
پیوستن به گروه
مشخصات گروه
نوع گروه گروه عمومی
تعداد کاربران 122 کاربر
تعداد پست ها 1861 پست
شناسه گروه 197
فید آر اس اس
raha bak3 bahal 4 سال

بی هوا . . . هواتو دارم @aso74
پارس کلاب

raha bak3 bahal 4 سال

my life is beautiful with YOU
@ASO74
پارس کلاب

raha bak3 bahal 4 سال

jajamj
پارس کلاب

@aso74

raha bak3 bahal 4 سال

@aso74
یه ﻭﻗﺘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ٠٠٠
که ﻗﺸﻨﮕﻴﺶ ٠٠٠
ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ
پوﺷﻴﺪﻥ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻱ ﻋﺸﻘﺖ ٠٠٠
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺖ ﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺯﻧﻪ ٠٠٠!!
یا پوشیدنه پیرهنه داداشه عشقت ... که باز اونم تو تنت زار میزنه
وﻗﺘﻲ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﻲ ﺯﻧﻪ ﻛﻪ ٠٠٠
ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺭﺳﻴﺪﻱ ﺧﻮﻧﻪ ٠٠٠؟؟
وقتی ﻳﻪ ﭘﺴﺮﻱ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ٠٠٠
اﺧﻤﺎﺵ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﻫﻢ ٠٠٠!! جلوشم نگیری میخاد بره خینو خین ریزی راه بندازه
وﻗﺘﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺑﺸﻘﺎﺏ باهاش غذا ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻱ ٠٠٠
وقتی ﺑﺎ ﻛﻠﻲ ﺫﻭﻕ ﻭ ﻋﻼ‌ﻗﻪ ٠٠٠
ﺑﺮﺍﺕ ﻟﻘﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ﻭ ﻣﻴده بهت٠٠٠!!
وﻗﺘﻲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ نگاﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ٠٠٠!!
وقتی با ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ٠٠٠:
دوسٍت داره
ینی:
" ﻫﻤﻪ زندگیشی"

بیشتر...

raha bak3 bahal 4 سال

آشنا نیس اینجا؟ @aso74
پارس کلاب

raha bak3 bahal 4 سال


@ASO74
پارس کلاب

پارس کلاب

ʍøh@ʍʍ@δ bak3 bahal 4 سال توسط موبایل

raha bak3 bahal 4 سال

@aso74
پارس کلاب

raha bak3 bahal 4 سال

نوع گریه با توجه به ماه تولد:

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ:
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ اما ﺧﻮﺩﺵ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ
ﺍﺷﮏ ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺍﺩﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ و برای هر چیزی گریه میکند ﮔﻮﻝ
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ﺍﺷﻜﻬﺎﻱ ﺍﻭ
ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺍﺳﺖ

ﺧﺮﺩﺍﺩ:
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳت ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ
ﺟﺎﻧﻤﯿﺰﻧﺪ ﺍﺷﮑﯽ ﺩﺭ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮏ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺩﻫﺪ


ﺗﻴﺮ :
ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﺍﺷﻚ ﻣﻴﺮﻳﺰﺩ ﻭﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ،ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ
ﻃﻮﻻﻧﻴﺴﺖ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ...

ﻣﺮﺩﺍﺩ :
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺷﮏ
ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﺩ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﺪ

ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ :
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﺻﺪﺍﺍﺳﺖ
ﺍﻭﺍﻧﻘﺪ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩﺗﺎ ﺏ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ

ﻣﻬﺮ :
ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﭘﺮﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ

ﺁﺑﺎﻥ:
ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻨﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ
ﺭﺍﻋﺬﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﺪ

ﺁﺫﺭ:
ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺍﻭﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﻣﯿﻠﺮﺯﺍﻧﺪ ﺍﻭﺷﺒﻬﺎ ﺍﺷﮏ
ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ

ﺩﯼ: @aso74
ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺍﻭﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﭼﻮﻥ
ﺍﻭﺗﻈﺎﻫﺮﻣﯿﮑﻨﺪ ﻗﻮﯾﺲ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ
ﺍﺯﺷﺒﻬﺎﯾﺶ ﺧﺒﺮﻧﺪﺍﺭﺩ


ﺑﻬﻤﻦ :
ﻧﻘﺪﺍ ﺗﻨﺒﻞ ﺍﺳﺖ ﮎ ﺣﺎﻝ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺭﺍﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺍﺳﻔﻨﺪ:
ﺍﻭ ﺩﻝ ﭘﺮﺭحمی دارد و زود اشک میریزد

بیشتر...

raha bak3 bahal 5 سال

@raha : چرا دانشجویی اما درس نمیخونی؟
@aso74 : یه سال365 روزه
52 روزش جمعه است, میمونه 313 روز
حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی داریم میمونه 263 روز
میانگین هر روز 8 ساعت میخوابیم این میشه 122 روز و باقی میمونه141 روز
هر روز یک ساعت برا خودمون وقت بزاریم این میشه 15 روز و باقی میمونه126 روز
روزی 2 ساعت خورد و خوراک این میشه 30 روز و باقی میمونه 96 روز
میانگین روزی 4 ساعت گشت و گذار با دوستان
ساعتهای خالی بین کلاسها و رفت و آمد مسیر دانشگاه و خونه این میشه 60 روز و باقی میمونه36 روز
31 روز تعطیلات رسمی سالانه, میمونه5 روز
خوب عزیزم ما هم آدمیم سالی 4 روزم مریض میشیم
میمونه یه روز, چه تصادفی اون یه روزم روز تولدم
تموم شد و رفت

@raha : بله کاملا قانع شدم خواستم بت تبریک بگم روز دانشجو رو
بیشتر...

raha bak3 bahal 5 سال

@ASO74 دانشجویی؟

raha bak3 bahal 5 سال

آهــــــــــــــــــــای تمومِ زندگیم . . .( @aso74 )

ʍøh@ʍʍ@δ bak3 bahal 5 سال

میدونین خوبیه سرما خوردگی چیه؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینکه هر وقت دست میکنی تو دماغت دست پر برمیگردی..
کثافتم خودتی

ʍøh@ʍʍ@δ bak3 bahal 5 سال توسط موبایل

ʍøh@ʍʍ@δ bak3 bahal 5 سال توسط موبایل

سلام همگی