logo پارس کلاب
loading
.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─.....
نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادگی از آدمای بی ارزش می گذرم . . .
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
milad-68 hossiny shady starsky saray Forgotten85 EBIMAX 3hr bahbah410 90876arcgg
سنجاق
.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 سال

مـن اگـر عـاشـقانه مـی نـویسم
نـه عـاشـقـم ، نـه مـعشوقِ کـسی !
فـقـط مـی نـویسم تـا عـشق یـاد قـلبم بـمانـد ..

پارس کلاب

در ایــن ژرفـای دل کنـدن هـا و عـادت هـا و هــوس ها
فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم !
هـمیــن ...پارس کلاب

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 3 روزگاهی دلمان گرفت
از آنهایی که در دلمان بودند...
از حرفهایی که شنیدیم
پشت سرمان گفته اند...
از هنر کنایه زدنشان...
از حرفهایی که زدند و
نتوانستیم جواب بدهیم...
نه اینکه بلد نبودیم انگار چیزی
در قلبمان نمیگذاشت...
چیزی به اسم حرمت...
دلمان گرفت از معرفتشان...

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 3 روز

درتقویم هخامنشی روز ۲۶شهریور روز تولد کمبوجیه پسر كوروش بزرگ می باشد و این روز را در ایران روز پسر نامیدند

دیگه نبینم کسى بگه روزپسر نداریما


روز پسر بر شما دوستان گلم مبارک

loading...
.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

loading...
.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

کنارت چه آرام است
دل طوفانی من
دمی کنارم بنشین
تا گذر عمرم
متوقف شود

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

دوست بدارید
و بگذارید دوست داشتہ شوید!

آدم بدونِ این بساط‌ها،
زندگے از گلویش پایین نمےرود!

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

دلــم برای کسی تنــگ است …
که آمــد …
نمــاند …
و رفـــت …
و پــایــان داد به هــرچه داشتــــــم !

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

کاش دفتر خاطراتم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سرِ دلتنگی
به رویش دست میکشیدم
تو از درونش
با آرزوی من بیرون می آمدی!

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روزکاش هفت ساله بودم

روی نیمکت چوبی می نشستم

مداد سوسماری در دست

باصدای تو دیکته می نوشتم

تو می گفتی بنویس دلتنگی

من آن را اشتباه می نگاشتم

اخمی بر چهره می نشاندی و من

به جبران

دلتنگی را هزار بار می نوشتم!

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

من مست جرعه های شراب چشمانت بودم ، وقتی جوانی ام ، در همین حوالی گذشت .

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

مگر اینکه
خواب را ببینم
گاهی ،
بیداری‌ها تلخند تلخ !...

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

انڪـه.دل رامےڪنــد
تفسیـرڪیسـت..؟

مـن ڪه بےتـاب.تـوأم
تقصیـرچیسـت...؟

زنـدڱے بے.عشـق
نـوعے مـردن اسـت

خـ.ـویـش راازیـاد
عـالـم بـردن اسـت

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

با عشق آنسوی خطر جایی برای ترس نیست

در انتهای موعظه دیگر مجال درس نیست

کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن می شود

چیزی شبیه معجزه با عشق ممکن می شود

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

دلم ڪـہ مے گیرد
حرف‌هایم پرندہ مے شوند
و پرواز ، آخرین پناـہ
براے رهایے از سڪوت مدام من است ...

.....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... .....─═हई♚ امیــــــد ♚ईह═─..... 4 روز

عاشقے دل میدهد معشوقـہ اے دل مے برد
برد در برد است و من ، مشغول حسرت بردنم ...!