logo پارس کلاب
loading
negin
مشخصات
بیشتر
negin negin 1 سال

سلام به همگی

negin negin 1 سال

عاشقانه

loading...
negin negin 1 سال

????و جهنم

تنها جای کسانیست که

فهمیدند دوستشان داریم

اما رفتند

الباقی را خدا میبخشد!


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

????شب...

فرصتیست تا به

رویاهایتان فکر کنید...

شاید صبح فردا

محالترین آرزویتان

برآورده شود...

negin negin 1 سال

????تو انسان خوشبختی هستی

اگر یک نفر را داشته باشی

که با خیال راحت

به او محبت کنی و ترس از

چشم افتادن را نداشته باشی...!


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

????هیچ کس

هیچ چیز را واقعا

فراموش نمیکند...

فقط آدمها

یک وقتهایی

از به یاد آوردن

خسته میشوند...


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

????پاییز

یک نوار کاست قدیمی است

که یک طرفش

با صدای باران پر شده

یک طرفش با صدای تو...


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

????برای بودن بعضی از آدما

توو زندگیت تلاش نکن

مقاومت کن!


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

????تو انسان خوشبختی هستی

اگر یک نفر را داشته باشی

که با خیال راحت

به او محبت کنی و ترس از

چشم افتادن را نداشته باشی...!


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

????عشق با ما نامهربون بود

شدیم اینجوری جدا


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

????غم انگیز است پاییز

و غم انگیز تر

وقتی تو باشی

و من برگهارا

با خیالت تنها قدم بزنم...


☔️ @Axneveshteha ????

negin negin 1 سال

وقت بخیر

loading...
negin negin 1 سال

وقت بخیر

loading...
negin negin 1 سال

????از خواب بیدار شو

یه نفس عمیق بکش

آیا تو زنده ای؟

خوب تبریک میگم

الان میتونی هر کاری که توی

زندگیت دوست داری انجام بدی


☀️ @Axneveshteha ????