تبلیغات
پارس کلاب
loading
mohsen
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
hossain fati milad91 seyyedmahmood aliye shadi-72 helen-16 bsirtv dokhi-nice omid20
اخرین بازدیدکنندگان 9
bsirtv milad-68 sstaysh ati-ma2
mohsen mohsen 9 ماه

من خستم اما میدونم که میرسم بالاخره

mohsen mohsen 9 ماه

من کاریش ندارم دنیارو تکراری شده بازیش برا من

mohsen mohsen 9 ماه

هی خدا

mohsen mohsen 9 ماه

هوف

mohsen mohsen 9 ماه

وقتی که رفت دنیام رفت نور چشمم رفت حالا من سیگارم میخوایم باهم بسوزیم

mohsen mohsen 9 ماه

غصه از ائنجا بامزه شدکه از ما خسته شد
تا دلم وابسته شد درای وا بسته شد
یاد خاطرات کلمات باارزشو

mohsen mohsen 9 ماه

سلام ظهر همگی بخیر

mohsen mohsen 9 ماه

کسی نیست عایا

mohsen mohsen 9 ماه

نرو میترسم از رفتن تو اینجای دلم قرصه

mohsen mohsen 9 ماه

هیچ کس نی ایا دلمون پوسید ؟؟؟؟

mohsen mohsen 9 ماه

سا تا تولدش کنارش بودم چهارمی نبودم هی توف تو زندگی

mohsen mohsen 9 ماه

زنده بدودن بدون عشقت میخوای چیکار