logo پارس کلاب
loading
مهرزاد یاسمی
مشخصات
بیشتر
مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

بزرگ شدن آدمها
گاهــے
به خاطر خطای دید ماست!
بعضی ها را
خودمان به اشتباه بزرگ میکنیم....!

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

مهرزاد :
احمق نباش....

هيچكس از روز اول خودش را بد نشان نميدهد...

برای همين ،همه درگير خاطراتِ روزهای اول ميشوند... !

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

زﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩ ...
ﺯﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻓﻬﻤﯿﺪ ...
ﺯﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ...
ﺯﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩ ...
ﺯﻥ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ...

ﺯﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﯿﻖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ!

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

من برای
تنها
نبـودن
آدم هاى زیادى دور و برم دارم
آن چیزى که ندارم
کسی برای "باهم بودن" است ...

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

مهرزاد :
پیدا کردن نقطه ضعف دیگران

"هــوش" میخواهد،،،

اما...!

استفاده نکردن از آن

"شـــــعور"...!

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

اگر مردی توقع دارد
بـانـویش
یڪ فرشته در زندگی اش باشد،
ابتدا باید
یک بهشـــــت
برایش فراهم کند....
فرشته ها در جهنم زندگی
نمی کنند...

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

???? گاهی بادویدن برای
رسیدن به کسی،
نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت!!!

پس با کسی بمان،
که نصف
راه را
به سمتت دویده باشد

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

هیچ چیزوهیچکس در این جهان
شایستگی آنرا ندارد
که دختری حتی ناخن انگشت پایش
رابخاطرآن عریان کند
دخترم بگذار جسم تو
مال کسی باشدکه حاضر است
روحش را برای تو عریان کند...


مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

دریا باش تا
هر کسی لایق توست ...
با تو آرام گیرد و ...
هر کس لایقت نیست ...
در تو غرق شود ...

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

من و دنیا
همدیگر را رنگ می کنیم
من با مداد سیاه
دنیا با مداد سفید
من روزهای اون و ...
اون موهای من و ...

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

همه آدمای زندگیتون
قابل جایگزینی نیستن
حواستون باشه کیو میرنجونین

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

مهرزاد :
با ارزش ترین چیز در زندگی
دل آدم هاست
اگر کسی دلش را به تو سپرد
امانتدار خوبی باش

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

کم سرمایه ای نیست.
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند ..
ولی از آن بهتر داشتن آدمهاییست
که وقتی حالت را می پرسند
بتوانی بگویی:
خوب نیستم...

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

به بعضیـــام باس گفـــت

↡❂✘ﺗــﻮ ﺑـﻪ ﻣـﺎ نمے خــوری

ﺑـــﺨــﻮﺭﯼ ﺍﻡ『ﻣــﻘﺼــــﺮﯼ』

ﺑــﺎس ﻭﺍسی ﺗــﺎ ﺍﻓــﺴﺮ ﺑﯿــﺎﺩ✘

مهرزاد یاسمی مهرزاد یاسمی 11 ماه

در صداقت عمقی است که در دریا نیست
و در سادگی بلندایی است که در کوه نیست
سادگی مقدمه صداقت است
و فاصله سادگی تا صداقت دریا دریا معرفت است