سلام بچه ها خوبین من تازه وارد هستم و دوست دارم که دوستهای خوبی پیدا کنم منوراهنمایی کنید