تبلیغات
پارس کلاب
loading
خاص فقط خداست
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 4
خاص فقط خداست خاص فقط خداست 12 ماه

اسم سایتش؟

خاص فقط خداست خاص فقط خداست 12 ماه

تصاویر پارس کلاب را چطور باید ذخیره کرد؟

خاص فقط خداست خاص فقط خداست 12 ماه

از من تا خدا راهی نیست
فاصله ایست به درازای من تا من
و در این هیاهوِی غریب
من ، این من را نمیابم!

خاص فقط خداست خاص فقط خداست 12 ماه

انسان ایده‌آل مذهبی و خداگونه، كسی است كه به بهترین وجهی، ارزش‌های بودن "خداگونه" را در خود بارز می‌سازد، یا دست كم، آرزومند رسیدن به آنهاست