پارس کلاب
loading
جیت
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 3
m_l_s BEHROUZ_SAM_
جیت جیت 12 ماه

امروز ساعت 9 صبح

جیت جیت 12 ماه

م

جیت جیت 12 ماه

م

جیت جیت 12 ماه

M

جیت جیت 12 ماه

M

جیت جیت 12 ماه

ديدي اي حافظ كه كنعان دلم بي ماه شد
عاقبت با عشق و غم كوه اميدم آب شد
گفته بودي يوسف گم گشته باز آيد ولي
يوسف من تا قيامت همنشين چاه شد

جیت جیت 12 ماه

هميشه با غمت من در ستيزم
به اين خاطر هميشه اشك ميريزم
روي هر برگ گلي اين را نوشتم
تويي اميد من تنها ، عزيزم

جیت جیت 12 ماه

دلم دل نيست ، دريا نيست ، مرداب است
كه موجي هم سراغش را نمي گيرد
نه ميل زيستن دارد نه مي ميرد

جیت جیت 12 ماه

هزار گل تقديم به آيينه ي شكسته اي كه هزار بار لبخند شما را تكرار مي كند

جیت جیت 12 ماه

تويي كه ميگي : ديگه مثل من پيدا نميكني !
واقعا فكر ميكني بعد از تو ، دنبال يكي مثل تو ميگردم

جیت جیت 12 ماه

دلتنگي عين يه جاي شكستگي روي عينك آدمه
هر جا نگاه مي كني مي بينيش

جیت جیت 12 ماه

جلد گرفته ام عشقم را با خيال و خاطره‌
مبادا كه تا بخورد حتي گوشه ي احساسم زير دست اين همه تنهايي

جیت جیت 12 ماه

تمام برگ هاي دفترم تمام شد
قلمم به پايان رسيد
دستم سست شد
چه سرمشقي دادي به من ...؟
هنوز هم مي نويسم :
" دل دادن خطاست

جیت جیت 12 ماه

اگر بنا باشد كسي از ما بماند همان به كه تو بماني كينه ي تو به كار اين دنيا بيشتر مي آيد تا عشق من

جیت جیت 12 ماه

خيلي دلتنگ اينم كه با كسي حرف بزنم كه منو بفهمه؛دوستدارم اون كس تو باشي اما يادم اومد كه تو هيچ وقت منو نفهميدي هيچ وقت