باسلام من خوبم شماخوبید . توراخداکمکم کنید دعام کنید یه مریض سرطانی دارم دعاش کنید زودتر شفاپیداکنه چون نه پول عمل کردن روداره نه هیچی . خواهش میکنم کمکم کنید