logo پارس کلاب
loading
jaguar
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
gifted_man King_MM BEHI_DJ negin_mehdi
jaguar jaguar 5 سال

چه مغرورانه اشک ریختیم

چه مغرورانه سکوت کردیم

چه مغرورانه التماس کردیم

چه مغرورانه از هم گریختیم...

غرور هدیه ی شیطان بود و عشق هدیه ی خداوند...

هدیه ی شیطان را به هم تقدیم کردیم و هدیه ی خداوند را پنهان کردیم...

jaguar jaguar 5 سال

در زمانهای بسیار قدیم، زن و مردی پینه‌دوز، یک روز به هنگام کار بوسه را کشف کردند. مرد دستهاش به کار بود، تکه نخی را با دندان کند. به زنش گفت بیا این را از لب من بردار و بیانداز. زن هم دستهاش به سوزن و وصله بود. آمد که نخ را از لب‌های مرد بردارد، دید دستش بند است، گفت چه‌کار کنم، ناچار با لب برداشت؛ شیرین بود، ادامه دادند!

.....مرد پيش خودش ديد كه يك طوري شد و دوباره نخ را به دهان گذاشت و به زن گفت بيا دوباره نخ در دهانم گير كرده اون را بردار....
زن هم كه مزه نخ در زير دندانهايش مانده بود جلو رفت و به دهن مرد نزديك شد و آرام گفت اين بار نوك نخ خيلي كوتاه است بايد با زبانم آن را كمي بيرون بكشم بعد در بيارم.
همين كار راكرد و زبانش را دور تا دور لبهاي مرد به چرخش درآورد تا نوك آن را پيدا كند
و در همين هنگام بود كه مرد تكه نخ را بيشتر به درون دهنش كشيد
و سر نخ در دهان مردك ناپديد شد
زن هم زبان را بيشتر داخل دهان مرد فرو برد تا دنبال سر نخ بگردد
اين پيدا كردن سر نخ طولاني منجر به كشف بوسه هاي عاشقانه شد

بعد آن روززن و مرد دائم در دهان همديگر نخ پنهان ميكردند
و كارشان هم يادشان رفته بود
بیشتر...

jaguar jaguar 5 سال

گفته بودی درد دل کن گاه با هم صحبتی

کـــو رفیـق راز داری! کـــو دل پرطاقتــــی؟

شمع وقتی داستانـم را شنید آتش گرفت

شـــرح حالم را اگر نشنیده باشی راحتـی...

jaguar jaguar 5 سال

شمع دانی که دم مرگ به پروانه چه گفت ؟
گفت ای عاشق دیوانه فراموش شوی
سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد
گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی

jaguar jaguar 5 سال

غروب شد. خورشید رفت. آفتابگردان به دنبال خورشید می گشت ناگهان ستاره چشمک زد افتابگردان سرش را پایین انداخت گل ها هرگز خیانت نمی کنند

jaguar jaguar 5 سال

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
و غمــت سـهم ِ مــن!

jaguar شیفته پـرواز 5 سال

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

jaguar jaguar 5 سال

بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . ! یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . .! یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت .. . ! یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . .! یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت. . . ! … بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن . . . ! یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات . . . ! یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . .. ! یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت . . . !

jaguar jaguar 5 سال

قله ی قاف که سهـل است ،
من قله کاف و لام و میم و نون و واو
را هم بخاطرت فتح می کنم ،
اما تو ،
با تمام دخترانگی ات ،
مرد باش !
اگر سراغ نگاهت را گرفتند ،
بگو که واگذار شده....

jaguar jaguar 5 سال

اُمُل نیستم!

دل می خواستم از تو، نه تن!

تن فروش در شهر زیاد است!

جایی خواندم فرقی ندارد زن باشی یا مرد،

دل نداده تن بدهی فاحشه ای .....

jaguar jaguar 5 سال

خیلی دیر فهمیدم

آنکه تمام دنياي من بود

براي بودن در دنياي ديگري دست و پا مي زد...

jaguar jaguar 5 سال

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که

از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند...ا....

jaguar jaguar 5 سال

وقتی گریه میکنی ؛ همه میگن ولش کن، بزار راحت باشه ....

اما وقتی میخندی ؛ همه میان میگن چی شده !؟

بگو ما هم بخندیم ... !!!

jaguar jaguar 5 سال

نفرین بر آســــــــمانی که قفل سکوتش نمی شکند...
و نفرین بر زمیـــــنی که خشکسالی امانش را بریده...
نـــــگاه ملتمسم را نمــــی بینــــــــی؟!!
قسمت می دهم به تاریکی شبـــــــــ هایتـــــــــ...

قــــدری بـــبـــــــار...

jaguar jaguar 5 سال

به سلامتیه نسل من که خسته شد از بس دزدکی بوسید...
دزدکی حرف زد...
دزدکی در آغوش گرفت...
دزدکی عشق بازی کرد...
دزدکی دوست داشت...
خسته شد....
خسته . . .