همه ما از ضررهای پلاستیک و مواد پلاستیکی به طبیعت شنیده ایم.

اما اینبار میخواهیم یکی از مزایای مثبت این ماده را به شما معرفی کنیم.

پالت پلاستیکی چیست

پالت ها صفحات تختی هستند که در حمل و نقل کلان و جابه جایی و نگهداری کالا ها در انبار ها مورد استفاده قرار می گیرند. کالاها را بر روی آن می چینند و به وسیله نوارهایی آن را فیکس کرده تا در یک شکل ثابت بتوان آن را از طریق جک لیفتراک یا بلندکنندده های دستی جابه جا کرد.

در گذشته و حتی هم اکنون هم گاهی از پالت های چوبی استفاده می کنند. این نوع پالت ها هم نیاز به قطع شدن درختان دارند و هم طی چند بار استفاده خراب می شوند و هم برای نیروی انسانی و نیروی ماشینی حمل و نقل آسیب رسان هستند در حالیکه پالت های پلاستیکی را تا 30 بار میتوان استفاده کرد و هم چنین می توان آن را از مواد بازیافتی تولید کرد.

در ایران فروش پالت پلاستیکی دست دوم و یا تولید شده از مواد بازیافتی مشتری چندانی ندارد. در دسترس بودن مواد پلیمری هم مزید علت شده است تا این اقبال مشتریان کم تر باشد. البته فروش پالت پلاستیکی نو نیز به تدریج جایگزین پالت چوبی شده است. امید است تولیدات
بیشتر...