logo پارس کلاب
loading
آسمان
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
saray Razihe eli1997 bar-bad-rafte atefeh09
آسمان آسمان 23 روز

.

loading...
آسمان آسمان 1 ماه

,,

loading...
آسمان آسمان 1 ماه

,,

loading...
آسمان آسمان 1 ماه

..

loading...
آسمان آسمان 1 ماه

,,

loading...
آسمان آسمان 1 ماه

پائولو کوئیلو :

ضرب المثلی تقریبا در همه فرهنگ های دنیا وجود دارد که می گوید: «زمانی که چشم نمی بیند، قلب هم احساس نمی کند.»
ولی من تاکید می کنم که این گفته اشتباه است. هرکس هرچه دورتر برود به قلب نزدیک تر خواهد بود. حتی اگر بکوشیم او را به فراموشی بسپاریم! حتی اگر در غربت زندگی کنیم باز هم کوچک ترین خاطرات مربوط به اصل و نسب خود را به یاد داریم
اگر از کسی که دوست داریم دور باشیم حتی عبور رهگذران نیز ما را به یاد او می اندازد ♥

آسمان آسمان 2 ماه

..

loading...
آسمان آسمان 2 ماه

.

loading...
آسمان آسمان 3 ماه

.

loading...
آسمان آسمان 3 ماه

.

loading...
آسمان آسمان 3 ماه

.

loading...
آسمان آسمان 3 ماه

.

loading...
آسمان آسمان 3 ماه

.

loading...
آسمان آسمان 4 ماه

.

loading...
آسمان آسمان 4 ماه

.

loading...