logo پارس کلاب
loading
آسمان
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
Razihe _samin_ Rain bar-bad-rafte atefeh09
اخرین بازدیدکنندگان 148
atefeh09 M_Y bsirtv milad-68 tanha1623 Miss-bano Rain saray Mhmh1257
آسمان آسمان 8 روز

روز فرشته های زمینی مبارک

loading...
آسمان آسمان 9 روز

.

loading...
آسمان آسمان 10 روز

@zhuanchannel
وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقیست، آواز باد و باران

شفیعی کدکنی

loading...
آسمان آسمان 11 روز

..

loading...
آسمان آسمان 13 روز

..

loading...
آسمان آسمان 13 روز

..

loading...
آسمان آسمان 14 روز

..

loading...
آسمان آسمان 15 روز

..

loading...
آسمان آسمان 17 روز

.

loading...
آسمان آسمان 18 روز

..

loading...
آسمان آسمان 20 روز

????

بابا لنگ دراز عزیزم :
بعضی آدم‌ها را نمی‌شود داشت ، فقط می‌شود یک جور خاصی دوستشان داشت ...
بعضی آدم‌ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن‌ها. اصلا به آخرش فکر نمی‌کنی ، آن‌ها برای اینند که دوستشان بداری !
آن هم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق؛ یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست ...
این آدم‌ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد ...


???? جین وبستر
???? بابا لنگ دراز

آسمان آسمان 22 روز

وقتی ناهار قورمه سبزیه

loading...
آسمان آسمان 24 روز

.

loading...
آسمان آسمان 28 روز

..

loading...