پارس کلاب
loading
هومن
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
mina aramesh96 ruxana homa1381 saray n-a-f-a-s mina20 sarajoon ati-ma2 minooo
اخرین بازدیدکنندگان 20
saray ati-ma2 Aaaainaz omid20 nirvana rooya7802
هومن هومن 22 روز

کوله باری ست پر از هیچ
که بر شانه ی ماست

گله از دست کسی نیست
مقصر دل دیوانه ی ماست ...

هومن هومن 23 روز

حس می کنم کنار تو از خود فراترم
درگیر چشم های تو باشم رهاترم

حالم بد است،با تو فقط خوب می شوم
خیلی از آن چه فکر کنی مبتلاترم....

هومن هومن 23 روز

انتظار
از آن دردهای دوپهلوست!
گاهی خودش می کشد آدم را... گاهی هم
مرگ را به تعویق اندازد!
یعنی آنقدر منتظری
که دلت نمی آید بمیری...

هومن هومن 23 روز

عشق ها می روند،اما نمی میرند
فقط
قدری ساکت تر، تنهاتر
قدری تاریک تر می شوند

روز ها بی تو می روند
اما پاک نمی شوند
روزها بی تو فقط شب می شوند
قدری غمگین تر
قدری خالی تر...

هومن هومن 23 روز

میگویند عشق ادم را کور میکند
تو منتخب دلم هستی نه چشمم...

هومن هومن 23 روز

زندگی کوتاهتر از آن است که جز به عشق بگذرد....

و قلب ها گرامی تر از آنند که جز به عشق بتپند....

فردا باز هم طلوع خواهد کرد....
حتی اگر من و تو نباشیم ....

هومن هومن 23 روز

خوب شد تو آمدی
و گر نه من از کجا میفهمیدم
یک نفر را
میشه اینقد دوست داشت

هومن هومن 23 روز

قلب من سرزمینی است که در آن جز تو ،

یاد تو،

هیچکسی خانه نخواهد داشت ( خودم )

هومن هومن 24 روز

عشق بصورت واقعیش
از درون آدمی نشات میگیرد
از روح و روان
نه از جسم و برون....
پس هر تجربه عشق روحانی است نه جسمانی
و زمانی اتفاق میفته که
روحتان روح یکی دیگه رو لمس کنه...

هومن هومن 24 روز

هنوز هم میتوان از جاذبه عشق سخن گفت..
میتوان دوباره آغاز کرد،،
میتوان ایمان آورد به مصلحت خداوندی،
و میتوان قسم خورد ک..
این عشق نغمه پرواز یه پرنده اس..
شبنمی روی گلبرگ گلی است..
غزلی از یه کتاب عاشقی است..
قطره ای از باران ناب زندگی است..
صدای رویش جوانه ای است..
رنگین کمانی از آبی بیکران آسمانی است..
عطر گلی از بوی شمعدانی است..
شراب ناب پنهانی است..
بلوغ لحظه شور و حال عشق و دلدادگیست..
و طبیب دل بیماریست..
این است عشق..جاذبه عشق...

هومن هومن 25 روز

اگر کسی به دلت نشست
بدان در باطن او چیزی هست
که یا صدایت میکند
و یا صدایش کرده ای
آن چیز از جنس توست
و تو مالک آنی
انگار سالهاست
که میشناسیش

هومن هومن 25 روز

چه جمله عجیبی است این
« دوستت دارم »
هر کسی میکوید عاشق تر میشود
و هر کسی میشنود بی تفاوت تر...........

هومن هومن 26 روز

زیبائی زندگی فقط در آنچه بدست آوردیم نیست...
زیبائی زندگی به راهی است که رفته‌ایم...
در هر سرزمینی زندگی کنیم مهم نیست...
مهم زندگی در قلب کسانی است که دوستشون داریم....

هومن هومن 26 روز

میدانم که وصالت ناممکن است ولی...
نمیدانم چرا باز
در عمق خیالم
برای خودمان
کاخهای باشکوه عاشقانه میسازم....

هومن هومن 27 روز

سلام بردوستان
شب بخیر