logo پارس کلاب
loading
alimo
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
A90 idea
alimo alimo 20 ساعت

سعی کن آنقدر کامل باشی

که بزرگترین تنبیه تو

برای دیگران

گرفتن خودت از آنها باشد!

alimo alimo 5 روز

خیره در روی تو هستم ای ماه
پر می کشد از عمق وجودم یک آه
تعبیر شد از حال دلم وزن اثر
لاحول و لا قوه الا بالله

alimo alimo 6 روز

چند روزی ست در این عالم بیهوده و فرسوده و آلوده و شالوده به هم ریز و کفن خیز

که فانی تر از آن نیز در این عمر گرانمایه ی خود بنده ندیدم ،

به دنبال پناهی ز برای دل تاریک و سیه فام و بسی خام خودم می گردم...

در پی یافتن آن ته آرامش و آسایش این دل ، به راه افتادم...

سرگشته و حیران شدم و خسته و پرسان شدم از قرص قمر ، مهر چو زر...

از صدای وزش باد ، لا به لای برگ سرسبز چنار خانه ی مادر بزرگ...

از نوای شر شر باران و بوی دل نواز خاک در اردیبهشت...

از زمین و از زمان پرسیدم آن جایی که این قلب من آرامش در آن گیرد کجاست؟

یک صدا و مشترک گفتند بر من آن مکان:

آغوش خداست...
بیشتر...

alimo alimo 7 روز

نسیمی دلنشین از سمت مشرق می وزید و تو چه آسان قلب من را می ربودی
عاشقت گشتم از آن گه که تو در بادی بهاری روسری از سر گشودی...

alimo alimo 8 روز

کاغذی باید که بردارم...
و پای این قلم را من به روی سینه ی کاج تنومندی گذارم تا
خیالات رهایم را و شعرم را ، تمام فهم وذاتم را درون برگه ای از چوب بگذارم
که شاید من پس از مرگم درون کاغذی ، چوبی ، درختی ، شایدم ذهنی دگر بیدار باشم...
بشنوم من آن طنین دلنشین موج و ساحل را ، نوای شرشر باران و آواز قناری های تنها را...
ببینم دور دنیا را...
و اینک زندگی پایان نخواهد یافت دیگر...