logo پارس کلاب
loading
hania
دنبال فالت در فنجان قهوه ي ديگري نگرد... اينجا ميان خونابه هاي وان... سرنوشت کسي رقم خورد... که ميان قهوه اي چشمانت... به دنبال عشق مي گشت!
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
T-tara Crazy_ 19051375 peyvand nafas-J crazy-boy reyhaneh milad-68 r-yd saeedtraxtor
سنجاق
hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 5 سال

تنهایی تقدیر من نیست

ترجیح من است

hania hania 3 سال

میشه یکی رتبه کنکور منو ببینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لظفا

hania hania 3 سال

حواسمان کجاست نمیدانم

یا حواسمان هست

اصلا دانسته ایستاده ایم به تماشا

ایستاده ایم به تماشا تا

ذائقه ی کودکان و نوجوانانمان با طعم شهوت پرستی

با طعم صحنه های مستهجن

با طعم بی بند و باری

خـــــوب خو بگیرد

ایستاده ایم به تماشا

.......................


حالا بچه ها که بچه اند

یکی فکری به حال مثلا آدم بزرگهای جامعه بکنید


.............


تیر دشمن نهاد خانواده را هدف گرفته

ما دو دستی خودمان را گذاشته ایم مرکز سیبل

آماده


............


دشمن جان بساز فیلمهایت را

ما قول میدهیم چهار چشمی نگاه کنیم

یاد بگیریم

در زندگی اجرا کنیم

بیشتر...

hania hania 3 سال

أَنَّ الرَّاحِلَ إِلَیْکَ قَرِیبُ الْمَسَافَةِ
همانا مسافر به سوى تو مسافتش نزدیک است

hania hania 3 سال

گونه های مردانه ات را


بچسبان به گونه های، ظریف زنانه ام...

بیا لبخند بزنیم...

میخواهم عکسی بگیرم ازاین روزها

میخواهم ثبت خاطره کنم برای فرداهایمان...

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 3 سال

لحظه ی دیدار نزدیک است ...

باز من دیوانه ام، مستم

باز می لرزد

دلم،

دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم ...

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 3 سال

دوستت داشتم
دوستت دارم
و دوستت خواهم داشت
از آن دوستت دارم ها
که کسی نمی داند
که کسی نمی تواند
که کسی بلد نیست !

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 3 سال

"من مریضم" را چگونه باید نوشت تا دست از سرت بردارند؟!

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 3 سال

پشت همان میز نشسته است و میگوید دوستت دارم!!

به چشمانش نگاه میکنم

راست میگوید!

اما ازین راستی ها قبلا هم دیده ام

راستی هایی که زندگیم را به فاک دادند.

به چشمانش باز هم نگاه میکنم

و آرام با خود زمزمه میکنم

شاید این چشم ها همان نیمه ی پر این زندگیِ لعنتی هستند

این نگاه گناه دارد اگر زمین زده شود

این نگاه کودک است و معصوم

اصلا چرا باید دروغ باشد؟

اصلا چه لزومی دارد دروغ بگوید؟

آب دهانم را قورت میدهم

باید جوابی بدهم

باید حرفی بزنم

دهانم را باز میکنم... میبندم!

یادم به درد می آید

" من برای تو نیز همین ها را گفتم"از روی صندلیم بلند میشوم

سیگارم را بر میدارم و راهم را کج میکنم

برایم مهم نیست اگر به جای واژه ی دیوانه..

زین پس (چند نقطه) نثارم کند !!
بیشتر...

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 3 سال


سر میز شام به یادت می افتم!بغض میکنم!اشک در چشمانم حلقه می زند!همه با تعجب نگاهم می کنند...لبخند میزنم و می گویم:چقدر داغ بود...!!!

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 4 سال

دلتنگ شده ام...
نمیدانم برای تو یا
دیروزهایی که با توسرکردم...

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 4 سال

این جاهای خالی

که نبودنت را به رخم میکشد

چه میدانند

فرهادت شده ام

با تمام زنانگی ام

و چه شب هایی که خواب شیرینت را نمیبینم...

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 4 سال

مهـــــــــــــــم نیست اكــــــــــنون

زندگــــــی ام چگـــونه میگــــذرد ،

عاشق آن خاطـــــراتی هستم که

تصادفـی از ذهــنم عـبور میکنند و

باعـــث لبخــــــــندم میشـــــوند !

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 4 سال

بــــــرای دوبــــاره آمـــدنـــش دعـــا نکـــن ،

شـــايـــد وقتـــی آمـــد ؛

هـــمـــانــی نبـــاشـــد کـــه رفـــته بـــود

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 4 سال

آهای غریبه

برای داشتنش خیلی کارهاکردم

امانشد

نیامد

دل است دیگرگاهی اشتباهی میرود

لااقل تودوستش داشته باش

اوخیلی مهربان است

hania سکـــــــــــــــــــــــو ت 5 سال

راســـــــــــــــــــــتی...

گـــــــــــــــناه تو رفــــــــــــــــتن نیــــــــــــــــــست...

گـــــــــــــــــناه تـــــــــــــــــــــــــــــو این است که...

حــــــــــــــــــــــــــــرف هایت...

بـــــــــــــــوی ماندن میـــــــــــــــــــــداد...!