سلام!!امروز میحوام کارامدترین فرهنگ لغت بین دیگر فرهنگ لغت هاروبهتون معرفی کنم!!فرهنگ لغت از اکسفورد و بابیلون طراح en to en الگو برداری کرده است!!خیلی کارامده به درد همه می خوره!
لینک دانلود
فرهنگ لغت اچ دو