پارس کلاب
loading
حامد سالار
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 1
حامد سالار حامد سالار 12 ماه

????زن قدیم : صبح ساعت 5قدیم: به آهستگی از خواب بیدار می‌شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تاتخم مرغها را جمع کند
زن جدید: مثل خرچنگ به رختخواب سبیده و خر و پف میکند .صبح ساعت 6 قدیم: شیر گاو را دوشیده است ، چای را دم کرده است ، سفره صبحانه را باعشق و علاقه انداخته و با مهربانی مشغول بوسیدن صورت آقای شوهر است  تا از خواب بیدار شود .جدید: بازهم خوابیده است

صبح ساعت 7 زن قدیم: مشغول مشایعت آقای شوهر است که از در خانه بیرون می رود و هزار تا دعا و صلوات برای سلامتی شوهر کرده و پشت سرش به او فوت میکند . زن جدید: هنوز کپیده است .صبح ساعت 11 قدیم: مشغول رسیدگی به بچه ها و پاک کردن لپه برای درست کردن ناهار است .زن جدید: تازه چشمانش را با هزار تا ناز و عشوه باز کرده و با دست در حال بررسی جوش های روی صورتش است ظهر ساعت 12قدیم: مشغول مزه کردن پلو به جهت تنظیم نمک آن است. : در حال آرایش کردن با همسایه طبقه بالا در مورد انواع مدیتیشن صحبت می‌کند


????زن قدیم : صبح ساعت 5قدیم: به آهستگی از خواب بیدار می‌شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تاتخم مرغها ر
بیشتر...

حامد سالار حامد سالار 1 سال

دنیا

حامد سالار حامد سالار 1 سال

مس گل باشین