پارس کلاب
loading
حامد محمد زاده
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 1
dearuser91
حامد محمد زاده حامد محمد زاده 11 ماه

کسی هست راهنمایی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟

حامد محمد زاده حامد محمد زاده 11 ماه

اینجا چجوریه؟؟؟؟؟؟

حامد محمد زاده حامد محمد زاده 11 ماه

همــــہ رابـطــــہ ها

با جملـہ :

تو با بقــیـہ فرق دارے

شروع میشه

با جملـہ ے :

تو هم مثل بـــقیـہ اے

تمــوم میشــ????ــه

حامد محمد زاده حامد محمد زاده 11 ماه

.
❣ به قدری دوستت دارم كه

✨ گاهی قلبم میگيرد

❣ نمیدانم چه خاكی به سرم بريزم

✨ وقتی

❣ بيش از توانم دوستت دارم

حامد محمد زاده حامد محمد زاده 11 ماه

❣ یک مدل " دوستت دارم " هست

???? که گفته نمیشه

❣ فهمیــده میشـه

???? بهش میگن دوستت دارم واقعی

حامد محمد زاده حامد محمد زاده 11 ماه

دست در دست تو نهم

تا دلبری هایمان شهره ی آفاق شود

آنچه از رسوایی عشق خواهیم آن شود

حامد محمد زاده حامد محمد زاده 11 ماه

سلام خوبید؟؟

من تازه اومدم