تبلیغات
پارس کلاب
loading
zand.farhad
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
aliye gifted_man negar2820 tanhaaa parvaz bsirtv rashidi bahar-72 kami portal
اخرین بازدیدکنندگان 17
milad-68 shadi-72 ati-ma2 kami BEHROUZ_SAM_ Tahorirad97 nonosh
zand.farhad zand.farhad 11 ماه

عشق های امروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس میباشند.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

همبستر که بسیار است
امابر من بگو که در این دنیا
هم نفسی هست؟؟؟!!!

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

مهم نیست که چقدر بالایی
مهم تر ان است که اون بالا
لاشخوی یا عقاب.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

کسی که سلول انفرادی را ساخت
میدانست سخترین کار انسان
تحمل خویشتن است.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

توی رابطه هاتون گاهی سنگ بیندازید
تا عمق رابطه براتون معلوم بشه.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

به بعضی ها باید گفت
غمی که حاصل غم رفتن تو باشه
غم نیست
گود بای پارتی جعفره!!

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

دهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن
زیرا بدین وسیله
دست کم حیثیت و پرستیژت
دست نخورده باقی میماند.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

دل خانه خوشبختی است
و جیب خانه دغدغه!

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

حوا بودن تاوان سنگینی دارد
وقتی ادم هابرای هر دم و باز دم
هوا نیاز دارند.!!

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

غلط املایی بیش نبودی
زیرت خط کشیدم
تا دوباره از رویت بنویسم
که دیگر تکرار نشوی

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

عشق رقصیدن به ساز کسی نیست
عشق رقصیدن دو نفره است.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

اغوشت را باید قاشق قاشق در دهان گذاشت
مزه مزه کرد
شبیه کودکی که هنوز دندان ندارد.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

گفته اند خانه دوست کجاست
ولی من میگویم
خانه باشد طلبت
شانه ی دوست کجاست؟؟؟!!!

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

در فنجان خالی میشوم
شبیه عابران خسته مرا قورت میدهی
و من راه قلبت را پیش میگیرم
در قهوه ای که به رگهایت جاریست.

zand.farhad zand.farhad 11 ماه

این جا جاییست که عشق بازی نمیکنند
با هم
با عشق بازی میکنند.