logo پارس کلاب
loading
الهام
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
b-del73 90876arcgg shahram930 missy___fafa
اخرین بازدیدکنندگان 30
tohid_ag Zahishh missy___fafa mahyas milad-68 ati-ma2 90876arcgg bsirtv omid20 seyyedmahmood
الهام الهام 7 روز

چه خارها که ز حسرت
شکست در دل ریشم

چو دیدمت که چو گل
سر به سینه ی دگرانی ...

الهام الهام 7 روز

خورشید یک بار
دیگر طلوع کرد
یعنی تولد دیگر
چشم گشودن و
زیبایی دیدن
دوباره خندیدن
لذت بردن و
عاشقی کردن
چگونه این همه زیبایی را
میتوان دید و شکر نکرد؟

الهام الهام 7 روز

2d
او آن درختِ شاخه بریده
من شاخه‌ای بریده ز اندامِ آن درخت
ای آسمان بگو
تنهاییِ کدام یک از ما
گل می‌دهد دوباره
در این روزهای سخت؟

الهام الهام 7 روز

خیلی خوش گذشت به زبان انگلیسی

https://toloucambridge.com/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B...%8C/
الهام الهام 7 روز

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد، ﻣﺜﻞِ... "گذشته"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ، ﻣﺜﻞِ..."ﻣُﺤﺒﺖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ...
ﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ دس داد مث دوست واقعی

الهام الهام 7 روز

دیوانه ای را تصور کن
هی می گوید
من دیوانه نیستم!
همانقدر محکم می گویم
تو نرفته ای...

الهام الهام 7 روز

کمکم کن از بی کسی، به هر کسی رو نیارم

الهام الهام 7 روز

محبوبم
اگر روزی از تو درباره من پرسیدند ؛

زیاد فکر نکن !
مغرور به ایشان بگو :
دوستم دارد ...
بسیار دوستم دارد ...!

الهام الهام 26 روز

بـایـد کـسـی باشد...
همین حوالی
کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـد .

آنـقـدر کـه یـکـی از ایـن شـب هـا

آغـوشـش را بـرای مـن بـگـشـایـد...
هیچ نپرسد...
فـقـط مـرا در آغـوش بـگـیـرد...
و بگذارد تا یک عمر تنهاییم را در آغوشش گریه کنم
بـعـد هـمـانـجـا بـمـیـرم ...

الهام الهام 26 روز

یک نفر دل به شما بست، همین ست که هست
اگر او عاشق اگر مست، همین ست که هست

بی تو این ثانیه ها را نفسی بند نبود
اسم این حادثه عشق ست، همین ست که هست

مثل جنگاور رومی که برای تو نهد
جان خود را به کف دست، همین ست که هست

باید از دلخوری باغچه پرهیز نکرد
اگر او با دل ما هست، همین ست که هست

با تو از فاصله معنای عجیبی دارم
گاه اندازه ی یک شست، همین ست که هست

باز پیغام دلم را به نگاهت برسان
که کسی دل به شما بست، همین ست که هست

الهام الهام 26 روز

اگـۦـر آسـۦـمـۦـانـۦـت ابـۦـرے بـۦـود
تـۦـو بـۦـا قـۦـدرت مـۦـهـۦـر و مـۦـحـۦـبـۦـتـۦـت
رنـۦـگـۦـيـۦـن ڪـۦـمـۦـانـۦـش بـۦـاش
و زيـۦـبـۦـايـۦـے خـۦـود را نـۦـمـۦـايـۦـان ڪـۦـن

الهام الهام 27 روز

دلیل تمام استرس،
اضطراب و افسردگى هایمان
این است كه:
وجود خودمان را نادیده میگیریم
و براى راضی كردن دیگران زندگى میكنیم...

الهام الهام 1 ماه

خدایا :
کدام پل در کجای جهان شکسته است..
که هیچ کس به مقصدش نمی رسد...؟
فقیر به دنبال پول و شادی ثروتمند...
ثروتمند در حسرت آرامش زندگی فقیر ....
کودک به دنبال آزادی بزرگتر....
بزرگتر در حسرت سادگی کودک....
پیر در حسرت جوانی....
جوان در پی تجربه سالمند....
او در حسرت زندگی من....
من در حسرت زندگی او....
کدام پل شکسته است..
که هیچ کس به خانه اش نمی رسد

الهام الهام 1 ماه

خودت را
به هيچ زبانی برای كسی ترجمه نكن !

آن كس كه دوستت دارد بايد همه آنچه كه هستی
را از لا به لای حرف های نگفته ات از عمق
نگاه ساده ات از حسادت دست های مهربانت بفهمد
آدم ها را از روی عکس هایشان نشناسید ،
آدم ها از بی حوصلگی هایشان
ازخستگی هایشان ، از دلتنگی ها
از غصه هايشان ؛
عکس نمی گیرند

الهام الهام 2 ماه

هــمـانـطـورکــه خــوردن شــراب حــرام اســت ،

خــوردن غــصـه هــم حـــرام اســت

و خـــوردن هـیـچ چــیـز مــثـل خــوردن غــصـه حــرام نــیـسـت .

اگـر مــا فـهـمیدیــم کــه جـهان دار عــالم اوســت

دیــگـر چـه غصــه ای بــایـد بخـــوریـم ؟

"دکتر الهی قمشه ای"