سلام سوال؟!
میشه یکی راجه به این برنامه راهنمایی کنه؟