پارس کلاب
loading
C.E.H.B
عشق رو قبول ندارم چون دلایل خاص خودمو دارم عشق واقعی خداست که هنوز بش نرسیدم (چو دل عاشق شود عقل ضایع گردد)
پروفایل C.E.H.B خصوصی می باشد.
فقط دنبال شده‌گان می توانند پروفایل را مشاهده کنند.