logo پارس کلاب
loading
*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-*
دوست من دوست داره با دوست تو دوست بشه! دوست داری که دوست من با دوست بشه؟
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
mina
اخرین بازدیدکنندگان 197
m_l_s dj901 komet PROZOPGNOZHIA sid omid20 reza-shady mssprecious demon
*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال


*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

سلام به همه

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد ! فعلا خداحافظ! دوستان

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

Kasi hast dost man beshe?

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

امام فرمودند:

"مهرورزی و دوستی با مردم نصف عقل است."

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

گاهم کرد ، پنداشتم دوستم دارد ، نگاهم کرد در نگاهش هزاران عشق خواندم

نگاهم کرد ، دل به او بستم ، باز نگاهم کرد و …

تازه فهمیدم یارو خله ! فقط نگاه میکنه !

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

کسی با دوست بشه ؟؟؟

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

بعضـی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمربنـدن

همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان !

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

ُسلام !

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

ضد حال یعنی که

دست تو دماغت بکنی بعد ببری زیرِ میز

بعد دست بخوره به محتویات دیروز!!

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال

خدایا ریشه ی شادی های مرا در غم دیگران قرار مده...

*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال


*-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* *-*-(M)-*(o)*(j)*(T)*(a)*(B)*-(a)*-* 6 سال