logo پارس کلاب
loading
بهنامـــ...
کلا باحالم
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
SaRa-S2 alireza1992 ghazal_RS mina0012 hossain e-l-n-a-z amin_teh021 raha_317 zizi-ballaaa Butterfly
بهنامـــ... بچه های خراسان 5 سال

اینجا ایران است سرزمین منــــــــــــ...!
جایی که آزادی فقط نام یک میدان استـــــــــ...!
خوشابحال مسافرکشان میدان آزادی چه آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادیـــــــــــــــــ...!
وعابری خسته میپرسد آزادی چند؟؟؟؟؟؟؟
وشخصی دیگررا دیدم سوال کرد آزادی کجاستـــــــــــــــ...
گفتم رد کردی آزادی قبل از انقلاب بود!

بهنامـــ... بچه های خراسان 5 سال

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﺍﺡ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ
ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﯾﻬﻮ ﻭﺳﻂ ﻣﺮﺍﺳﻢ، ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ!
ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... ﻣﯿﮕﻪ:
ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺡ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻧﻢ!
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎﺑﻮﺗﻤﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ!!!!!!!!!!!!!!!

بهنامـــ... دلشکسته ی تنــــــــــــــــها 5 سال

بیایید مردانه "زن ها" را گرامی بداریم،این بار اگر زن زیبارویی دیدیم،هوس

را زنده به گور کنیم و خدا را شکر کنیم برای خلق این زیبایی!

زیر باران اگر دختری را سوار کردیم،به جای شماره به او امنیت بدهیم،او را

به مقصد مورد نظرش برسانیم نه به مقصد مورد نظرمان!

هنگام ورود به هرجایی با لبخند بگوییم اول شما.........

در تاکسی خودمان را به در بچسبانیم نه به او...........

در مترو جای خود را به زنی بدهیم که ایستاده

بیایید فارغ از جنسیت کمی واقعــــــــــــــا "مرد" باشیم!

بهنامـــ... دلشکسته ی تنــــــــــــــــها 5 سال

اگه یه روز تو خیابون از کناریه گنجشک رد شدی و نپرید!!!فک نکنی شیفتت شده نـــه:اونم تورو آدم حساب نکرده♥

بهنامـــ... دلشکسته ی تنــــــــــــــــها 5 سال

عشـــــق یــعنی حـتی اگـه بدونـــی نـمیخوادتــــــ
بدونــــی نمیشـــــه,
امــا نتـــونی ترکــشی کنـــی . . .
نه خــــودشو , نه فکـــــرشو . . .

بهنامـــ... عِشق مَن عآشِقَم بآش 5 سال

چند واقعیت در این دنیا !!
1-شما نمیتوانید صابون روی چشمتان بریزید !
2- شما نمیتوانید موهایتان را بشمارید !
3- شما نمیتوانید از بینی نفس بکشید زمانی که زبانتان بیرون است !
4- شما مورد سوم رو انجام دادید !
5- زمانی که مورد سوم رو انجام دادید فهمیدید که میتوانید اما شبیه به یک حیوان با وفا شدید !!!
6-الآن لبخند میزنید در حالی که فهمیدید سر کار رفتید !!!

بهنامـــ... عِشق مَن عآشِقَم بآش 5 سال

به هیچ روزی پ‍‍س ات نمی‌دهم!

به هیچ ساعتی

به هیچ دقیقه‌ای

به هیچ، هیچی!

سخت چسبیده‌ام

تمامت را…

بهنامـــ... عِشق مَن عآشِقَم بآش 5 سال

اصـــــلا به روی خـــودم هـــــم نمے آورم که نیـــستی
هـــــر روز صبـــــح
شـــماره ات را مےگـــیرم
زنـــــی می گوید: دســتگــاه مشـــترک ...
حرفــــش را قــطــع مےکنم
صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزیـــزم؟
خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟
مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟
چنـــد ثانیــه ای ســـکوت مے کنم
من هـم خـــوبم
مزاحــمت نمے شوم
اصـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم کـه نیــســتی !

بهنامـــ... عِشق مَن عآشِقَم بآش 5 سال

دلتنگم!!

بــرای کسـی کـه مدتهـاســت ....

بــی آن کـه باشــد ....

هــر لحـظــه ....

زنــدگــی اش کـــرده ام !

بــدهــکاری بــه مــن....

بــه تــمام "دوســتت دارم" هــایــی که گــفتم ,

و تــو نــشنــیده گــرفتــی ...

بهنامـــ... عِشق مَن عآشِقَم بآش 5 سال

دیــوونگــی یعــنی :

عکسشــو تو گوشــیت هی نیگــاه کنی ، واســه بار هــزارم . . .
انگــار تاحــالا نــدیدیش . . !

بوســش کنی محــکم مث دیــوونه ها !!

بغــض کنــی و زرتــــی اشکــات بــریزه . .

شمــارشــو با ذوق بگــیری...
شــاید با مــهربونی بگــه جـــــونم. ..

بــازم هــمین صــدای مســخــره تو گوشــت بپــیچه :

مشــــترک مورد نــظر خاموش میــباشــد...
لطــفأ مجــددا بمــیرید ! آآآآآخخخخخ

بهنامـــ... شیفته پـرواز 5 سال

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﺘﻮ ﺑﺒﻨﺪﯼ
ﭼﺮﺍﻏﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﭘﺘﻮ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯽ ﺭﻭ ﺳﺮﺕ
ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ
ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺴﻬﺎﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮﯼ
ﺗﯿﮏ ﺗﯿﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺘﮏ ﺑﺸﻪ ﺗﻮ ﻣﻐﺰﺕ
ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ،ﯾﺎﺩ ﮔﺬﺷﺘﺖ ﺑﯿﻔﺘﯽ
ﮔﺮﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ
ﺿﺠﻪ ﺑﺰﻧﯽ،ﻫﻖ ﻫﻖ ﻫﺎﺗﻮ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﯼ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﻮﻩ ﺻﺪﺍﺷﻮ
ﺑﻌﺪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻌﺪ ﺑﻔﻤﯽ ﭼﻘﺪ ﺑﯿﮑﺴﯽ
ﺑﻌﺪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ...
ﻧﺸﺪﻩ؟ !
ﺧﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﻪ ﺑﺮﺍﺕ

بهنامـــ... شیفته پـرواز 5 سال

بی شعور اون دختریه که ;
.
.
.
.
.
.
تو سرما کارگری نکرده , مسافرکشی نکرده
نمیدونه ارزش اون شارژی که دوست پسرش واسش خریده
از ارزش اون ماشین شاسی بلندی که واسش ترمز میکنه بیشتره ... !
اره عمویی یکم مرام و معرفتم بد نیست.....

بهنامـــ... شیفته پـرواز 5 سال

حکایت من ، حکایت کسی است که عاشق دریا بود

اما قایق نداشت ، دل باخته سفر بود اما همسفر نداشت

، حکایت کسی است که زخم داشت و ننالید ،

مثل پرنده ای که دلش هوای آسمان داشت و دربند صیاد بود

بهنامـــ... شیفته پـرواز 5 سال

دختر: ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ... ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ !
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ ﺷﻨﯿﺪﻡ...
ﭘﺴﺮ: ﻣﻤﻨﻮﻥ ... ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ...
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯﺕ
ﺑﺨﻮﺍﻡ؟؟؟
...
ﭘﺴﺮ: ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻪ
ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻮ ﺭﻭﺵ ﺑﺬﺍﺭﯼ؟
ﭘﺴﺮ: ﭼﺮﺍ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ... ﺻﺪﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﮑﺸﻢ؟؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﻧﻪ...! ﺁﺧﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻦ...

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷـــــﻘﺖ ﺑﻮﺩﻡ ...!!!!!♥

بهنامـــ... دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 سال

ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ :ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ
ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ "ﻏﯿﺮﺕ"
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕﻦ
"ﺣﺴﺎﺩﺕ"
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻢ
"ﻋﺸﻖ"
.
.
.
.ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ :ﻧﻪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﻪ
ﺣﺴﻮﺩ!!!