logo پارس کلاب
loading
bahareh
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 216
crazy-boy PROZOPGNOZHIA Asal-20 RANDY-ORTON jafari r3creza amir3sot alirezamsoltani
bahareh bahareh 6 سال

من خوبم ...


من آرامم...


من قول داده ام...


فقط کمی


بی حوصله ام


آسمان روی سرم سنگینی میکند


روزهایم کـــــــــــــــش آمده


هر چه خودم را به کوچه بی خیالی میزنم


باز سر از کوچه دلتنگی در میاورم


روزها تمام ابرهای اندوه در چشمان منند ولی نمی بارند


چون من خوبم ... من آرامم... من قول داده ام...


تمام خنده هایم را نذر کرده ام که گریه ام نگیرد


اما شبها...

bahareh bahareh 6 سال

پشت این بـغض...


بیدی نشسته...


کــــه خیـــال میکرد...


بـــا این بـــادهــــا نمیلرزد...