سلام من ayoub shirani هستم، عضو جدید پارســ کلابــ.