????
این روزها آدم ‌ها جرئت ندارند خودشان باشند. از احساساتشان بهم بگویند ..
رودر رویِ هم می‌خندند و برای هم از دردها جک می‌سازند در حالی که دلشان خون است ..
بعد تمامِ فشارهای روحی‌شان میشود پست های کانال های تلگرامی ...
عکس های لبخندهایی که نهایت تلاششان را می‌کنند تا شاد بنظر بیاید را در اینستاگرامشان می‌گذارند با کپشن هایی دو پهلو ...
تهِ تهِ حرف زدن ها و اعترافات هم شده پیام ناشناس...
این روزها آدم ها خودشان را پشت نقاب هایی پنهان کرده اند، نقاب هایی که دیگران دوست داشته باشند...
بیچاره خودمان از ترس پس زده شدن مدفون شده ایم.
بیشتر...