logo پارس کلاب
loading
ارسان
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
BEHROUZ_SAM_ pis_giz sh1377 milad-68 helen0050 13eman64 omid20 Pesari_az_______mavara delaviz1300 shaghayegh100
ارسان ارسان 3 سال

سلام رفقا روز دخترو به همه دخی های پارس کلاب تبریک میگم
فدای همتون فرشته هاااااااا

ارسان ارسان 3 سال

سلام من بـــــــــــاز اومــــــــدم
خــــــــوش اومـــــــــدم❤❤????????????

ارسان ارسان 3 سال

سلام بربچ
چطووورین؟

ارسان ارسان 3 سال

¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو دو کلمہ:¤
                    ●جـوون●
                    ●نـاکـام●

¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو سہ کلمہ:¤
                     ■قـطعہ■
                     ■ردیـف■
                     ■شماره■

¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو پنج کلمہ:¤
                 هه ↯پشت↯
                     ↯ســر↯
                     ↯مرده↯
                     ↯حرف↯
                     ↯نزنید↯

¤ سلامتے روزےکہ بشم قسم رفیقام¤
            ¤ بگن ارواح خاک.

ارسان ارسان 3 سال

۩تیــــغ رو رگـــم۩
۩مــــن چ بـــــــدم۩
۩بـــــد نبــــــــــودم۩
۩کـــــردن بــــــــــــدم۩
۩خـــــــــون رو مچــــــــم۩
۩درد تــــــــو مخــــــــــــــم۩
۩داره دنیــا مــیچرخــه دور ســـرم۩
۩دیگـه سیــــاه شــده دوروبــــــرم۩
۩آهنــگ تـــو پخــش۩
۩بـــابــــا ببخـــــــش۩
۩خـــــون رو زمیـــــــــن۩
۩خـــــــــــــدا ببیــــــــــن۩
۩دیگــــــــــــه خستـــــــــــم۩
۩فقــــــــــــط همــــــــــــــین۩

ارسان ارسان 3 سال

شکســـت????
خـــــط زد❌
داغـــون کرد????
خلاصــه راحت شد✔

اِرث باباش کہ نَبـــــود❗
دل مـــــن بود✋

ارسان ارسان 3 سال

شرم نامه یک مرد ایرانی

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭا "ﺁﻗﺎی پروفسور قاسمی" در صفحۀ " ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ" ﻧﻮﺷﺘﻪ اند :

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﯾﮏ ﺷﺮﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ...

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺗﺮﺳﺖ ...

ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻡ که :
" ﭘﺴﺮﺍ ﺷﯿﺮﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮﻥ
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﻮﺷﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﮔﻮﺷﻦ "
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﯾﻨ ﻄﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﮔﻔﺘﻢ :
ﮐﻪ " ﻟﺒﺎﺳﺖ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ ﯾﺎ ﺁﺭﺍﯾﺸﺖ ﺭﻭ ﮐﻢ ﮐﻦ " !
ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻧﮕﻔﺖ : ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻦو ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﯽ ؟
پدﺭﻡ ﻧﮕﻔﺖ : ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ ﮔﻤﺸﻮ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺱ
و ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺣﻤﺎﯾﺘﻢ ﮐﺮﺩ !

ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﮔﻔﺖ :
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺷﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺭ حالی کهﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺷﺐ ﺑﻮﺩ
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖ ۲ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺁﻣﺪﻡ
ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ؟ !

چرﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﺤﺜﻢ می شد
ماﺩﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ : به ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻧﮑﻦ !
ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻧﮑﻦ

ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻣﺎﺩﺭﻡ، ﺧﺎﻟﻪﺍﻡ ﯾﺎ ﻋﻤﻪﺍﻡ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﺣﺎﻻ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺯﺩه ! ادامه در دیدگاه
بیشتر...

ارسان ارسان 3 سال

یادش بخیر

لذتی که توی خوابیدن با لباس مدرسه توی رختخواب
بین ساعات ۷:۰۰ تا ۷:۱۵ وجود داشت توی هیچ چیزی دیگه وجود نداشت و ندارد و نخواهد داشت
.


یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم کتابامونو جلد کنه !????همیشه تو مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم تا ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من می فته ????یادش بخیر یکی از استرس های زمان مدرسه این بود که زنگ ورزشمون چه روزیه و چه ساعتی ؟!!????

افتادن زنگ ورزش اونم دو زنگ آخر پنجشنبه از انتصاب به عنوان مدیر کل شرکت مایکروسافت هم بالاتر بود ????من مدرسه که میرفتم همیشه سر کلاس به این فک میکردم که اگه پنکه سقفی بیفته کله کیا قطع میشه !????????
وقتی سر کلاس حوصله درس رو نداشتیم
الکی مداد رو بهانه میکردیم بلند میشدیم میرفتیم????
گوشه کلاس دم سطل آشغال بتراشیم


تو مدرسه آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم درستون کجاست اونا یه درس از ما عقب تر باشن????
یادتون میاد
اوج احتراممون به یه درس این بود که دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم !!!!!!!!!!????يادش به خير........ چه زود بزرگ شدیم و آرزوها و خاطرات زیبای کودکیمون رو فراموش کرد
بیشتر...

ارسان ارسان 3 سال

:
.


پسره بغضش میترکہ
میزنه زیره گریہ ...
دختره میگہ چرا
گریہ میکنے زندگیم؟
پسره با هق هق میگہ:
کاش کور بودم دیروز
با اون پسره نمیدیدمت ...
دختر: پسرخالم بود!
پسر: پس چرا دستشو گرفتہ بودے؟
دختر:چون مثل داداشمہ!
پسر: پس چرا رفتے خونشون؟
دختر: خب رفتم
خونه ے خالم دیگه
عشقم اینطورے نکن
تـــو رو خـــدا .....
پسره میگہ:
تا حالا
نمیدونستم
داداش من
پسر خاله ے
تو میشہ ........
تـــف بــہ ایــن دنــیـا......
بیشتر...

ارسان ارسان 3 سال

حوصلم رفته
بیااید زیر پست بچتیم

ارسان ارسان 3 سال

مـــــــا، نســـــلي هستیم كـــــه، بهـــــــترین حــــــــرفهــــــاے زندگــــــیمان را نگفتیـــــم…

تایــــــپ كردیـــــــــم

ارسان ارسان 3 سال

یا با گــــــــــُــرگ رفیــــــق نشـــــــــــــو..
یا اگــــــــــــــــــــــه شــــــــُــــــــدی پُشــــــــــت گـــــــــــــــــُــرگ رو بخـــــــاطـــــــِر یـــــــه
آهـــــــوى بــــى مَعــــــــرفت خالـــی نکــــن

ارسان ارسان 3 سال

خــیـلـے ????ــــــــتــه
????ــــیــت رو
????ـــــنـت نـــباشـــــه✔
امـــا هــــے ????ــــــاش کنی

ارسان ارسان 3 سال

ﻣـــﺎ ﺁﺩﻣـــــــﺎ ؛
ﻫـﻤـﯿــﺸـــﻪ ﺩﻟـﺘـﻨـــــﮓ ﺍﻭﻧــﮯ ﻫـﺴــﺘــﯿــــﻢ
ﮐـــﻪ ﻧــﯿــﺴـــــﺖ !!!
ﺣـــﻮﺻــﻠـــﻪ ﮐــﺴــــــﮯ ﺭﻭ ﻧــﺪﺍﺭﯾـــــﻢ ﮐـــﻪ
ﻫــﺴــﺖ . . .
ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫـﻤــﯿــﻨــــﻪ ﺍﺻــــﻦ ﺧـــﻮﺷـﺤــــﺎﻝ
ﻧـﯿــﺴــﺘـﯿـــﻢ . . . !!!
ﻫـﯿــﭽــــﻮﻗت !!

ارسان ارسان 3 سال

"مرگ" که خبر نمیکنه...
یهو
دیدی
دیگه
" نیستم" ...
بدی هامو ببخش......