logo پارس کلاب
loading
mehdi
مشخصات
بیشتر
mehdi سپیدار 7 سال

باتو،من در روح طبیعت پنهانم
باتو،من بودن را،زندگی را،شوق را،عشق را،زیبایی را،مهربانی پاک خداوندی را می نوشم
باتو،من در خلوت این صحرا،درغربت این سرزمین،درسکوت این آسمان،درتنهایی این بی کسی،

mehdi سپیدار 7 سال

رنجم نه دیگر تنهایی؛ که جدائی است
و
اضطرابم نه زاده بی کسی؛ که بی اوئی .

mehdi سپیدار 7 سال

این چه سرگذشت غم انگیزی است در حیات آدمی !
بیتابی فرار از « بند » به سوی « رهایی »
و
اضطراب « نجات » از « رهائی»

mehdi سپیدار 7 سال

ما آدم هایی هستیم که دیگری را به جای خود اِحساس می کنیم.
درست مثلِ مَش حسن که “گاو” رو به جای خودش اِحساس می کرد .

mehdi سپیدار 7 سال

قناعت، فلسفه شوم و ذلت پرور، گداساز و زبون آفرین و پایه اخلاق در مذهب “پنج سر نون تافتون” و یک “آب باریک” است و جهان بینی انسان هایی است که تمام جولانگاه وجودشان نوسان میان “سفره آبگوشت” است و “لحاف کرسی”. این گونه قناعت را ما از زندگی سگان آموخته ایم.

mehdi سپیدار 7 سال

ای که جامه ی ابراهیم بر تن کرده ای ، اینها تو را به اسماعیل پرستی می کشانند تا خود بر تو چیره باشند ، سرت را به بند آرند ، جیبت را خالی کنند و عقلت را فلج سازند و به سیاهی کشانند !

mehdi سپیدار 7 سال

گاه در صبر و سکوت بر سر درد ، قدرتی است که در بیتابی فریاد نیست .

mehdi سپیدار 7 سال

خدایـــــا !مرا هرگـــــــــز مــراد بیشعـــور ها و محبـــوب نمک های میوه مگـــردان.
خدایـــــا ! بر اراده، دانــش ، عصیـــان ، بی نیــازی ، حیــرت ، لطـــافت روح ، شهـــامت و تنهــــا ئی ام بیفــــزای.

mehdi سخنان پند آموز 7 سال

این چنین است که در دنیائی که همه چیز و عزیز ترین و مقدس ترین چیزها ، ایمــان و عشــق نیز همه رو به ابتذال « نمــــود » می رود ، کتمـــان یعنی « بـــــودی بی نمود » .چنان سرشار از خــــلوص و تقــــوا و قــــداست خدائــــی است که با همه سختــی ها و محـــرومیت هایش لذتـــی ماورائـــی دارد .