logo پارس کلاب
loading
سیما
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
ati-ma2
سیما سیما 12 ماه

حواست باشد

به خیال خودت

مرد ترین مرد روزگار هم که باشی

وقتی یک زن را نفهمی

به درد لای جرز هم نمیخوری

loading...
سیما سیما 12 ماه

تنهائی ............

loading...
سیما سیما 12 ماه

عاشق من

loading...
سیما سیما 12 ماه

شرح در متن

loading...
سیما سیما 12 ماه

بدون شرح

loading...
سیما سیما 12 ماه

آدم‌ها قند را می‌شکنند تا از طعمش استفاده کنند ،
رکورد را می‌شکنند تابه افتخار برسند
هیزم را می‌شکنند تا به گرمای آتش♨ برسند
غرور را می‌شکنند به‌افتادگی برسند
سکوت را می‌شکنند به‌آوازی♫♮♭♬ برسند
آدم‌ها برای تمام
شکستن‌ها دلایل خوبی دارند
امــا من هنوز نفهمیدم
که چرا آدم‌ها دل‌ را می‌شکنند ؟...

loading...
سیما سیما 12 ماه

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻫﻤﯿﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﻫﻢ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻫﻤﯿﻢ

loading...
سیما سیما 12 ماه

بدون شرح

loading...
سیما سیما 12 ماه

اغلب مردم به این دلیل عشق میورزند که غمگین اند.
به این دلیل در جست و جوی دیگری اند که تنها هستند
و عشق ، فقط زمانی امکانپذیر است
که تو تنها نباشی بلکه در یگانگی باشی .
با خودت قهر نباشی.
بلکه با خودت در شیفتگی و سرمستی باشی ...

loading...
سیما سیما 12 ماه

دنیا بدون عشق که دنیا نمی شود
دل بی نگاه یار که شیدا نمی شود

تا آخرین نفس بنویسم برای عشق
اوصاف آن میان غزل جا نمی شود

آنقدر عشق در تن من ریشه کرد تا_
شد او شبیه سرو و قدش تا... نمی شود

دل را به عشق بسته ام و عشق را به دل
دیگر زِ بند بند دلم وا نمی شود

شیرین تر از عسل شده در کام تلخی اش
مانند عشق نیست و پیدا نمی شود...

loading...
سیما سیما 12 ماه

زندگی عشق است
افسانه نیست....

loading...
سیما سیما 12 ماه

راز دوستیای پایدار

loading...
سیما سیما 12 ماه

کسی را پیدا کنید که :
هیچگاه از بوسیدن شما خسته نشود
وقتی احساس حسادت میکنید
شما را در آغوش بگیرد
وقتی عصبانی هستید
شما را درک کند و ساکت بماند
وقتی حالتان خوب نیست
دستتان را بگیرد
آینده خود را با شما تصور کند و برایش بیرنامه ریزی نماید
وقتی چنین کسی را یافتید... هرگز رهایش نکنید...

loading...
سیما سیما 12 ماه

به حضور همه دوستان سلام عرض میشه
امیدوارم دوست خوبی براتون باشم