logo پارس کلاب
loading
امین قدیمی پور
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
sahari
امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

همیشه رفتن بهترین نیست
همیشه ماندنوان حضور ناب نیست
گاهی میان رفتن و ماندن فرقی نیست

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

بی تو شبی مهتاب باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدو خیره به دنبال تو گشتم

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 12 ماه

سلام