پارس کلاب
loading
امین قدیمی پور
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
Aaaainaz sahari
اخرین بازدیدکنندگان 1
sahari
امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

همیشه رفتن بهترین نیست
همیشه ماندنوان حضور ناب نیست
گاهی میان رفتن و ماندن فرقی نیست

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

بی تو شبی مهتاب باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدو خیره به دنبال تو گشتم

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 16 روز

سلام