logo پارس کلاب
loading
امین قدیمی پور
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
sahari
اخرین بازدیدکنندگان 1
sahari
امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

همیشه رفتن بهترین نیست
همیشه ماندنوان حضور ناب نیست
گاهی میان رفتن و ماندن فرقی نیست

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

بی تو شبی مهتاب باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدو خیره به دنبال تو گشتم

امین قدیمی پور امین قدیمی پور 8 ماه

سلام