logo پارس کلاب
loading
adel keshtaverz
متاسفم که اینم
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
BEHI_DJ
adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

آن روز که برای همیشه از کنارم رفتی

همه چیزم را با رفتنت از من گرفتی

دیگر چیزی برایم نمانده بود

جز یک عالم درددل که نا گفته موند

که انها را دلم در شبهای تنهایی شعر وار سرود

برای تو تا بدانی عاشقت با یادت زنده بود

... شاعرعادل کشتاورز=خودم

adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

گرچه نیستی ولی تنها نیستم من با یاد تو

پر است اغوشم هنوز از ان بوی گیسوی تو

میسوزد سینه ام هنوز از حرم داغ نفسهای تو

مستم من تا کنون از ان باده که نوشیدم از کام تو

حلقه میزنم هر شب دستانم را بر خییال تو

سخت میفشارمت در اغوش تا که بسوزم از گرمای اغوش تو

زندگی کردم زنده میمانم من با خییال تو

تا که روزی برگردیو ارام گیر این دل در اغوش تو

..........................

شاعر عادل کشتاورز=خودم
بیشتر...

adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

هرگاه که به یاد تو بودم شعری سرودم.. احمقانه ترین شعرهایم را به تو تقدیم میکنم ..چون انها را در احمقانه ترین روزهایم که به یاد تو بودم سرودم... چه بیهوده بود

adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

در زندانی به وسعت یک دونیا
به وسعت خویشتن اسیرم
دیواری نیست تا روی ان خط زنم روزهای مردنم را
در این دنیا اسیر زاده میشویم
یا اسیر تنهایی یا اسیر یک بی وفا
چقدر من احمق بودم خیلی
از خودم متنفرمممممممممممم عوق

adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

ارزو داشتم که یک شب ارزویت میشدم

adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

این شبهای من پر از تنهاییست
این شبهای من پر از جای خالیست
قصه این شبهای من قصه دلتنگیست
دلم تنگ یک اسمان اربیست
دلم در ارزوی یک اسمان با ابر خاکستریست
دلم در ارزوی یک شب با نم نم بارانیست
شاعر عادل کشتاورز =خودم

adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

یه قسمت اهنگ پروفایلمو خیلی دوست دارم!!!!هـــــــــــــــــمه حرفاشون دروغـــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!!!!!!

adel keshtaverz adel keshtaverz 7 سال

به تمام خیابان ها

آدم ها

و سال هایی

که از آن ها گذشته بودم،

سر زده ام

کسی سراغ مرا نگرفته است