logo پارس کلاب
loading
iMaN
منو یه جعبه سیگار وقتی که در و دیوار همه شب تا صبح رفیق من بود
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
Hhhh12 parsclub
iMaN iMaN 1 سال

هرکس به مراد دل خود شاد به چیزیست،
ماییم و غم یار
خدایا تو گواهی....

iMaN iMaN 2 سال

صبح امروز کسي گفت به من؛
تو چقدر تنهايي!
گفتمش در پاسخ:
تو چقدر حساسي... تن من گر تنهاست،
دل من با دلهاست،
دوستاني دارم
بهتر از برگ درخت
که دعايم گويند و دعاشان گويم،
يادشان دردل من،
قلبشان منزل من...!
صافى آب مرا ياد تو انداخت، رفيق!
تو دلت سبز،
لبت سرخ،
چراغت روشن!
چرخ روزيت هميشه چرخان!
نفست داغ،
تنت گرم،
دعايت با من!

سهراب سپهري

iMaN iMaN 2 سال

هرگز؛ هيچ دو انساني با روحيات و علاقه مندي هاي مطلقا مشترک، يافت نشده است پس اگر در يک رابطه ي دو نفره، هيچ مشکل و برخوردي به وجود نيايد، به اين معني ست که يکي از اين دو نفر تمام حرف هاي دلش را نمي زند... !

iMaN iMaN 2 سال

بحثي را که
نه خود قـانع مي‌شوي
و نه مي‌تـواني
شخص مقابل را قانع کني
با يک لبخند تمام کن ...!

iMaN iMaN 2 سال

در آن لحظه هايي که تو يک "آري" را با تمام زندگي تعويض مي کني، در آن لحظه هاي خطير که سپر مي افکني و مي گذاري ديگران به جاي تو بينديشند،
در آن لحظه ها يي که تو ناتواني خويش را در برابر فرياد هاي ديگران احساس مي کني،
در آن لحظه يي که تو از فراز، پا در راهي مي گذاري که آن سوي آن اختتام ِ تمام ِ انديشه ها و رويا هاست،
در تمام لحظه هايي که تو مي داني، مي شناسي و خواهي شناخت، به ياد داشته باش
که روز ها و لحظه ها هيچ گاه باز نمي گردند.

بار ديگر شهري که دوست مي داشتم/نادر ابراهيمي

iMaN iMaN 2 سال

تمامي ترس‌هاي ما، از عدم آگاهي نشات مي‌گيرد !
مثلا از "تاريکي" مي‌ترسيم، چون نمي‌دانيم چه چيزي در آن محيط تاريک انتظارمان را مي‌کشد .
اين هراس درباره‌ي کسي که دوستش داريم هم صدق مي‌کند ما از دست دادنش مي‌ترسيم، چون نمي‌دانيم چه حسي به ما دارد ...


متاسفيم از.../دينو بوتزاتي

iMaN iMaN 2 سال

راه رفتن خوب است. هميشه خوب بوده است. هميشه به درد مي خورد. وقتي که فقيري و کرايه ي تاکسي گران تمام مي شود. وقتي ثروتمندي و چربي هاي بدنت با راه رفتن آب مي شود. اگر بخواهي فکر کني مي تواني راه بروي.اگر هم بخواهي از فکر خالي بشوي باز هم بايد راه بروي. براي احساس کردن زندگي در شلوغي خيابان ها بايد راه بروي و براي از ياد بردن آزار و بي مهري مردم باز هم بايد راه بروي. وقتي جواني. وقتي پيري. وقتي هنوز بچه اي. هر توقف يعني يک چيز خوشمزه و براي توقف بعدي بايد راه رفت.

iMaN iMaN 2 سال

در عجب بودم چه طور آدم ها بعد از اين همه رنج و درد و ماجرا و اضطرابي که به زندگي ات تحميل مي کنند،به همين راحتي راه شان رامي کشند و از زندگي ات مي روند بيرون.

iMaN iMaN 2 سال

با دلتنگي‌ات، مرا بيتاب نکن؛ و با بيتابي‌ات مرا دلتنگ! تو تکيه‌گاه مني تکيه گاه اگر محکم نباشد، تکيه بي‌معني است. با قلبت احساس کن؛ اما با قلبت فکر نکن. بگذار کمي ديگر هم تحمل کنيم؛ همانطور که صدها سال تحمل کرده‌ايم. غذاي نيم‌پخته از خام بدتر است؛ زيرا خام، فريب نمي‌دهد! اما نيم پخته مي‌فريبد پس کمکم کن تا پخته بازگردم...
کتاب آتش بدون دود...

iMaN iMaN 2 سال

فقط يک چيز، از خداحافظي بدتر است:"فرصتِ خداحافظي پيدا نکردن."
اين زخم،هميشه تازه مي ماند و هرچه نگفته اي و هرچه نکرده اي، تا ابد، عذابت مي دهد.
در هر چهره ي بيگانه،او را مي بيني، در هر لحظه ي بعد از او. و به خودت مي گويي که اگر آن آخرين بار، اين يا آن کار را کرده بودم... اگر اين يا آن کلمه را گفته بودم...
در نهايت،مي فهمي فقط يک کلمه بود که مي خواستي بگويي: "دوستت دارم."
اين، آن نگفته ي از دست رفته است.

iMaN iMaN 2 سال

ما مي خواهيم با دستهاي خالي، عشق را تجربه کنيم. ممکن نيست؟
-چرا نيست؟ حداقل با دست هاي خالي بازي کردن اين خاصيت را دارد که چيزي نمي بازيد.
-چطور نمي بازيم؟ ما خود عشق را مي بازيم، و قمار بزرگتري هم وجود ندارد.

iMaN iMaN 2 سال

مانده ام چگونه تو را فراموش کنم
اگر تو را فراموش کنم
بايد سال‌هايي را نيز
که با تو بوده ام فراموش کنم
دريا را فراموش کنم
و کافه هاي غروب را
باران را
اسب ها و جاده ها را
بايد دنيا را
زندگي را
و خودم را نيز فراموش کنم
"تو" با همه چيز من آميخته اي ...

iMaN iMaN 2 سال

هيچ وقت در زندگي آدمي نبودم که قطعات شکسته ظرفي را با حوصله زياد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فريب بدهم که اين ظرف شکسته همان است که اول داشته ام .
آنچه که شکست، شکسته و من ترجيح مي دهم که در خاطره خود هميشه آن را به همان صورتي که روز اول بود حفظ کنم تااينکه آن تکه ها را به هم بچسبانم و تا وقتي زنده ام آن ظرف شکسته را مقابل چشمم ببينم....!

iMaN iMaN 2 سال

با دشمن خويشيم شب و روز به جنگ
او با دم تيغ آمده، ما با دل تنگ
ما رود مداميم، بگوييد به تيغ
ما شيشه ي عطريم، بگوييد به سنگ !

ميلاد_عرفانپور

iMaN iMaN 2 سال

رنج نبايد تو را غمگين کند، اين همان جايي است که اغلب اشتباه مي‌کنيم‌، رنج قرار است تو را هوشيار‌تر کند، چون انسان‌ها زماني هوشيارتر مي‌شوند که زخمي شوند.
رنج نبايد دل مردگي تو را بيشتر کند. رنجت را فقط تحمل نکن، رنجت را درک هم بکن ... اين همان فرصتي است براى بيداري. وقتي آگاه شوي بي‌تفاوتي‌ها و نگراني‌هايت تمام مي‌شود…
اگر به جاى محبتي که به کسي کردي از او بي‌مهري ديدي، مأيوس نشو! چون برگشت آن محبت را ؛ از شخص ديگري، در زمان ديگري، در رابطه با موضوع ديگري، خواهي گرفت.

آدم خوبه زندگي خودت باش