سلام دوستان
من تازه اومدم یکی یکم توضیح میده راجبش ک چ جوریه