پارس کلاب
loading
امیرعلی محب حسینی
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
hasti70 taranooommm
اخرین بازدیدکنندگان 2
kami
امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

به قلب ِ من تو با چشمت ،

تو هر دم می زنی تیشه


نکن با قلب ِ من بازی...


مگه داریم؟ مگه میشه...؟؟

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

حتی غــــــــــــــــــــــــرورم
تو را جور دیــــــگر می خواهد!
.
به تـــــــــو که می رســــــــد
.
.
.
میشــــــــــــــــــــــــــــــــکند..

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

ک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

بخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد
اختلال در تشخیص ماه های قمریست !

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

بگذارید انشا بنویسم …
موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟
به نام خدا
هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …
نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …
می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم …
می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!
تــو تمـامـا” برای منی

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 12 ماه

سلام ترنم