logo پارس کلاب
loading
امیرعلی محب حسینی
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
taranooommm hasti70
اخرین بازدیدکنندگان 2
kami
امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

به قلب ِ من تو با چشمت ،

تو هر دم می زنی تیشه


نکن با قلب ِ من بازی...


مگه داریم؟ مگه میشه...؟؟

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

حتی غــــــــــــــــــــــــرورم
تو را جور دیــــــگر می خواهد!
.
به تـــــــــو که می رســــــــد
.
.
.
میشــــــــــــــــــــــــــــــــکند..

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

هیس !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

ک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

بخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد
اختلال در تشخیص ماه های قمریست !

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

بگذارید انشا بنویسم …
موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟
به نام خدا
هیچکدام ، فقط و فقط خود تو !

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …
نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …
می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم …
می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!
تــو تمـامـا” برای منی

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

امیرعلی محب حسینی امیرعلی محب حسینی 2 سال

سلام ترنم