هیییییییییییسسسسسسسس فقط بخون :

سلامتی روزی ک بی اجازه لختم میکنن و 1 غریبه منو میشوره و بقیه از پشته شیشه بی اجازه نگام میکنن,
سلامتی روزی ک بستگانم بیشتر از 10 نفر نیستن و منو روسرشون گرفتنو حلوا حلوا میکنن, همونا ک وقتی بودم دلمو تیکه تیکه کردن

هیییییییییسسسسسس بخون

سلامتی روزی ک عجله دارن از بدنه سردم راحت بشنو زود میزارنم تو نعشکش
سلامتی اون دونفر ک زحمت میافتن منو تو قبر جا بدن
سلامتی روزی ک همه از بالا ب تنهایی دوبارم و رخته خواب جدیدم نگا میکنن سلامتی کسی ک روم خاک میریزه
سلامتی اون روز,اون قبر,اون جسمه سرد

یه لحظه ساکت بخون فقط:

❤ شب تولدم همه گفتن آرزو بکن شمعتو فوت کن .....

بیشتر...