و ناگهان دلت می‌گیرد
از فاصله‌ی بین آنچه که میخواستی
و آنچه که هستی ...