پارس کلاب
loading
*zohsha*
*مهربان*
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
seyyedmahmood shahidjodeiry milad-68 BEHROUZ_SAM_
اخرین بازدیدکنندگان 8
ati-ma2 milad-68 nirvana
*zohsha* *zohsha* 2 ماه

...

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

روباه به گرگ گفت:درس زندگیرو یادم بده
گرگ گفت: از بالای کوه بپر
روباه گفت:پایم میشکند
گرگ گفت:میگیرمت
روباه پرید،گرگ او را نگرفت وپایش شکست
روباه گفت:چرا نگرفتی؟؟؟؟؟
گرگ گفت درس اول:اعتماد یعنی مرگ!

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

تو زندگی هر دختری
یه دوره ای هست که دیگه هیچکس واسش مهم نیست،
حتی اونی که یه روزی دوسش داشت........

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

...

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

...

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

...

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

...

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

...

*zohsha* تولد تولد تولدت مبارک 2 ماه

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

من ازت خاطره دارم
خاطره درد کمی نیست

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

.

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

۰

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

۰

*zohsha* تولد تولد تولدت مبارک 2 ماه

*zohsha* *zohsha* 2 ماه

.