logo پارس کلاب
loading
Ramin
مشخصات
بیشتر
Ramin Ramin 5 ماه

آدمها را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید...
شاید قلبی بزرگ 
زیر لباسی کهنه
پنهان شده باشد...

Ramin Ramin 5 ماه

گفت چند سال داری؟ گفتم روزهای تکراری زندگی ام را خط بزنی، کودکی چند ساله ام...

Ramin Ramin 5 ماه

                                                                        این روزها"دوست دارم "هادیگرقلب کسی رابه تپش وانمیداردوگونه کسی راسرخ نمیکندمشکل ازدوست داشتن نیست مشکل ازتکراربی پایان است......!!

Ramin Ramin 5 ماه

اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود
نگاه تو تو چشم من چه پاک و صادقانه بود
اول آشناییمون عزیز و دردونه بودم
به چشم مست و عاشقت
گوهر یکدونه بودم
حالا چی هستم واسه تو
حالا کی هستم واسه تو
یه جام خالی از شراب
شکستنی مثل حباب...

Ramin Ramin 5 ماه

دلم یک دوست میخواهد
که خیلی مهربان باشد
دلش اندازه دریا ،
به قدر آسمان باشد
نجابت خانه اش باشد ،
صفا سرمایه اش باشد
و در شهر وجود او محبت رایگان باشد...

Ramin Ramin 5 ماه

یک زن

اگر بخواهد

حتی می تواند با صدایش

تو را در آغوش بگیرد.

ایلهان برک

loading...
Ramin Ramin 5 ماه

لنگه های چوبی درب حیاطمان گرچه کهنه اند و جیر جیر میکنند،
اما خوش بحالشان که لنگه ی همند..!
"حسین پناهی"

Ramin Ramin 5 ماه

مهربانی تزئین لحظه هاست

برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم...

loading...
Ramin Ramin 5 ماه

چه دوستی پاکی دارند کفش ها ؛
یکی گم شود ، دیگری محکوم به آوارگیست ...

Ramin Ramin 5 ماه

همیشه حال رفیقتو هر 39 روز یکبار بپرس
که اگه مرده بود حداقل به چهلمش برسی..!!!

Ramin Ramin 5 ماه

حکایت من
حکایت کسی بود
که عاشق دریا بود
اما قایق نداشت!!!

Ramin Ramin 5 ماه

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب...

Ramin Ramin 5 ماه

شاید تو
سکوت میان کلامم باشی
دیده نمی شوی
اما من تو را احساس میکنم !

Ramin Ramin 5 ماه

رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست،
پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید، شاید فردا هرگز نیاید.

loading...
Ramin Ramin 5 ماه

گاهی باران همه دغدغه اش باغچه نیست

گاهی از غصه تنها شدنش می بارد!!

loading...