وقتی ی دختر عاشقت بشه:????????????از دخترای دورت بدش میاد، حتی ممکنه بگه بلاک کن ????

آنلاین ک میشی اونم سرییییع آنلاین میشه????

خییییلی گیر میده و دعوا میکنه????

ب بهونه های الکی بهت پی ام میده????????

چشمش رو روی همه بدیات میبنده

لووووس میشه????????

همه جا جار میزنه دوست داره????

غرورش رو زیر پاااا میذاره☹️

حسوووددددد میشه????

پیش بقیه داعم راجبت حرف میزنه????

صد بار بری و برگردی بازم قبولت میکنه????

قهر میکنع ک نازشو بکشی، یا یکاری میکنه ک نگراااانش شی????????

میپرسه دوسم داری؟ یا میگه دوسم نداری????

با همه چی میسازه!????

همش فک میکنع حواست بهش نیست????

غیرتیت میکنه و حرصتو درمیاره????

دوس داشتن دخترا معمولن تابلوعه
بیشتر...